Obrázky kníh


Interpretácia hier divadla SkRAT - 2018
Interpretácia hier divadla SkRAT - 2018 • Životopis autora

  Narodil sa 13. júna 1934 vo Veľkých Kostoľanoch. Do školy chodil tri roky v Trnave, 4. ročník v Šaštíne a 5. ročník
  Narodil sa 13. júna 1934 vo Veľkých Kostoľanoch. Do školy chodil tri roky v Trnave, 4. ročník v Šaštíne a 5. ročník v Hodoch (súčasť Galanty), kde urobil skúšky na gymnázium do Trnavy k saleziánom. Po zatvorení kláštora (z 12. na 13. apríla 1951) zmaturoval na gymnáziu v Piešťanoch. Absolvoval Vysokú školu pedagogickú v Bratislave (1957) a do roku 1981 pôsobil ako stredoškolský profesor na gymnáziu v Trenčíne. Od tohto roku sa venuje iba literárnej tvorbe. Žije v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Slovenská Sibyla (1991)

  Poézia

  Dráma

  Pre deti a mládež

  • Pri potoku, pri vode (1957)
  • Na jarnom slniečku (1961, 2. vydanie pod názvom Veselé zvieratká, 1970)
  • Košíček plný básničiek (1962)
  • O usilovných kolieskach (1963)
  • Roztopašné rozprávky (1963)
  • Veselá abeceda (1963)
  • Odslovadoslova (1965)
  • Kvetinové dvojhriadky (1966)
  • Dnu i vonku (1967)
  • Neobyčajný poľovník (1968)
  • Baran Bé (1970)
  • Príhody na divoko (1970)
  • Veselé zvieratká (1970, 1. vydanie pod názvom Na jarnom slniečku, 1961)
  • Lov slov (1971, prepracované vyd. Bola raz škola, bol raz žiak, 2000)
  • Bračekovia mravčekovia (1972)
  • Z môjho kráľovstva (1973)
  • Princezná Kvapôčka (1975)
  • Štvornohé rozprávky (1975)
  • Dúha farbičky si strúha (1977)
  • Kam sa skryli púpavy (1977)
  • Kuriatko a obláčik (1977)
  • Ježko Jožko a krtko Rudko (1978)
  • Kolieska nás odvezú (1979)
  • Prózy kozy Rózy (1980)
  • Generál Guľôčka (1981)
  • Tri zlé princezné (1981)
  • Lienka Anulienka (1982)
  • Hádanky z lesa a lúky (1983)
  • Hurá do Afriky (1983)
  • Píšťalky (1984)
  • Rozprávky od výmyslu sveta (1985)
  • Košíček (1986)
  • Veveričiak Dodo (1986)
  • Veselí prváci (1987)
  • Krochkajúca postieľka (1988)
  • Števko Drievko a Alenka z polienka (1988)
  • Polička a jej políčka (1989)
  • Tri zelené rozprávky (1990)
  • Moje priateľky myšky (1991)
  • Najkrajšie biblické príbehy 1 (1991)
  • Najkrajšie biblické príbehy 2 (1992)
  • Deduško Večerníček (1993)
  • Z košíčka (1993)
  • Čítajte si s nami (1995)
  • Slzičky (1996)
  • Vrabec Florián (1996)
  • Hádali sa hádanky (1997)
  • Hlavolamy, čo zvládneme hravo sami (1998)
  • Rozprávka naboso alebo Slimák Fezoj (1999)
  • Rozprávky ostrihané na ježka (1999)
  • Bola raz škola, bol raz žiak (2000)
  • Mliečne rozprávky (2000)
  • Parádnice zajačice (2000)
  • Povedala abeceda (2000)
  • Zajkovia Majko a Kajko (2001)
  • Dom píše verše komínom (2002, 1.vydanie)
  • Zábavné oriešky pre bystré hlavičky (2002, 1.vydanie)
  • Macko Lacko (2003, 1.vydanie)
  • Riekankovo (2003)
  • Podivuhodné príbehy našich slov. Príručka pre mladých mudrlantov (2004)
  • Rozprávkam je do spevu (2005)
  • Druhá knižka deduška Večerníčka (2006)
  • Plece, na ňom hádaniek vrece (2006, 1.vydanie)
  • Prózy kozy Rózy aj riadky zo záhradky (2006, 1.vydanie)
  • Výlety tety Ety (2007, 1.vydanie)
  • Jožko Mrkvička. Moja supernajlebšia kniška (2008, 1.vydanie)
  • Šlabikár včielky Maje (2008)
  • Putovanie so slovenčinou (2009, 1.vydanie)
  • Rieka rieke riekla (2013, 1.vydanie)
  • Cingi-Lingi (2014)
  • Hádankové korenie (2014, 1.vydanie)
  • Pes Celebes a mačka Kamčatka (2014, 1.vydanie)
  • Gúľalo sa jabĺčko (2015, 1.vydanie)
  • O lese veselo (2015, 1.vydanie)

  Odborná literatúra

  Scenáristika

  • Sedem statočných budíkov (1978)
  • Števko Drievko a Alenka z polienka (1978)
  • Bračekovia mravčekovia (1981)
  • Jedna žabka, dve žabky (1983)
  • Sedem múdrych budíkov (1983)
  • Lienka Anulienka (1988)
  • Moje priateľky myšky (1990)
  • Sedem výmyselných budíkov (1992)
  • V chalúpke a za chalúpkou (1994)
  • V zabudnutom lesíku (1994)
  • Kuchárske rozprávky (1996)
 • Charakteristika tvorby

  Jozef Pavlovič patrí k druhej povojnovej vlne autorov pre deti, do ktorej literárna kritika a história slovenskej literatúry zaoberajúca sa touto

  Jozef Pavlovič patrí k druhej povojnovej vlne autorov pre deti, do ktorej literárna kritika a história slovenskej literatúry zaoberajúca sa touto špecifickou oblasťou literárnej tvorby zaraďuje spolu s ním K. Jarunkovú, E. Gašparovú, Ľ. Feldeka, M. Válka, J. Blažkovú a I. Navrátila. Prvé básne pre deti publikoval časopisecky. Debutoval zbierkou tradičných riekaniek pre deti Pri potoku, pri vode, v ktorej prejavil schopnosť experimentovať s jazykom a metaforou, spájajúc pritom modernú poéziu s tradičnou jednoduchosťou drobného príbehu či vtipnej básnickej momentky. Hneď od začiatku začal už udomácnené témy detskej lyriky obohacovať o nové prvky – humor a hru so slovom. Jeho básne sú tematicky pestré: od prírodných motívov až po moderné civilizačné javy. Vtipným spôsobom reagujú na okolitý svet, na svojrázne detské výpovede. Príznačné sú pre ne melodickosť, rytmus, zvukomalebnosť, princíp hry, fantázie, humoru a básnickej obrazotvornosti. Ako básnik sa naplno prejavil v riekankách pre najmenších. Popri prírodných motívoch neobchádza v nich ani moderné civilizačné javy, pričom využíva tvorivú prácu s jazykom, najmä svojráznu metaforickú detskú výpoveď a frazeologizmy, ktoré bývajú zdrojom humoru a komiky. Široké uplatnenie jazykovej hry: kalambúrov, prešmyčiek, hádaniek, prekrúcačiek uplatnil v prozaickej knihe Lov slov, ale i neskôr v knihách Hádali sa hádanky, Hlavolamy, čo zvládneme hravo sami, Zábavné oriešky pre bystré hlavičky. Na označenie estetického princípu tvorby „novej vlny“,  do ktorej autorsky patrí, sa zaužíval pojem „detský aspekt“. Prínosom do vyhraneného programu poézie „detského aspektu“ boli najmä jeho knižky O usilovnom koliesku, Veselá abeceda (obe 1963), Odlsovadoslova (1965) a Príhody na divoko (1970). V jeho básnickej, prozaickej a scenáristickej tvorbe sa stretáva tradičná a moderná tvorivá línia, dominuje v nej šikovné narábanie so slovom, personifikované rozprávanie, humorne akcentované príbehy. V prozaickej tvorbe sa venuje animovaným, parodickým alebo anekdotickým humorným rozprávkam. Animované zvieracie postavičky a oživené veci vytvárajú v jeho podaní kamarátske vzťahy. Osobitný význam v jeho tvorbe majú prózy pre školskú mládež, v ktorých sa zameral na zvukovú stránku jazyka a vtipným spôsobom sprostredkoval deťom poznávanie písmen, rozlišovanie hlások a jazykovú hudobnosť. V jeho tvorbe sú zastúpené aj metaforické hádanky, hlavolamy a jazykové rébusy. Striedajú sa v nej kombinačné schopnosti s hravou imagináciou, niekedy aj s monotónnosťou opakovania. Pre deti je to však autor zrozumiteľný, blízky jednoduchému detskému chápaniu sveta, aj didaktický v tom zmysle, že detského čitateľa učí narábať s jazykom, podnecuje v ňom tvorivosť pri hre so slovami a učí chápať základné hodnoty života a umenia.

  Anna Šikulová

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  O usilovných kolieskach  (v maďarčine a v češtine, 1968) Kolieska nás odvezú  (v češtine 1979, v lužickosrbčine

  O usilovných kolieskach (v maďarčine a v češtine, 1968)

  Kolieska nás odvezú (v češtine 1979, v lužickosrbčine 1982)

  Kam sa skryli púpavy (v češtine 1982)

  Hádanky z lesa a lúky (v češtine 1983)

  Hurá do Afriky (v češtine 1983, 1985, 1990, v lužickosrbčine 1985, 1990, v chorvátčine 1987, v slovinčine 1987, v poľštine 1988, v rumunčine 1990)

  Baran Bé (v maďarčine 1975)

  Bračekovia mravčekovia  (v maďarčine 1974, v nemčine 1975, v češtine 1976, v ruštine 1977)

  Princezná kvapôčka (v nemčine 1980, v bulharčine 1986)

  Ježko Jožko a krtko Rudko (v ruštine 1982, v nemčine 1982)

  Lienka Anulienka (v ruštine 1985, v nemčine 1987)

  Veveričiak Dodo (v ruštine 1989)

  Deduško Večerníček (v češtine 1995, 1996)

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue –

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIV.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Ján Uličiansky: Malá princezná. In: Knižná revue, roč. XIX, 23. 12. 2009, č. 26, s. 1.

  Autor neuved.: Jozef Pavlovič: Tisíc slovenských ľudových piesní. In: Knižná revue, roč. XIX, 9. 12. 2009, č. 25, s. 15.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXII.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

  SCHUSTER, Michal: Inšpirácia živými príbehmi. Jozef Pavlovič: Čítajte si s nami (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 10. 10. 2007, č. 21, s. 5.

  MORAVČÍK, Štefan: Jozef Pavlovič: Príbehy našich slov. (Sedem slov o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 7 – 8, s. 268 – 269.

  MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

  SLIACKY, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

  KOSMÁLY, Peter: Prvá slovenská monografia o negácii (Jozef Pavlovič: Negácia v jednoduchej vete). In: Knižná revue, roč. XIV, 31. 3. 2004, č. 7, s. 8.

  ŠAH: Jozef Pavlovič – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 155.

  Autor neuved.: Rozprávka  – soľ života (Recept na vtipnú kašu. Jozef Pavlovič: Bola raz škola, bol raz žiak). In: Knižná revue, roč. X, 6. 12. 2000, č. 25, s. 11.

  ONDRÁŠ, Miloš: Strih? A nie na ježka? (Jozef Pavlovič: Rozprávky). In: Knižná revue, roč. X, 16. 2. 2000, č. 4, s. 5.

  Autor neuved.: Sviatočná chvíľa je už v predsieni (Jozef Pavlovič: Rozprávka naboso alebo Slimák Fezoj). In: Knižná revue, roč. IX, 7. 12. 1999, č. 25 – 26, s. 19.

  VÁLEK, I.: Jozef Pavlovič. In: Slovenské národné noviny, 10 (14), 1999, č. 35, s. 7.

  MORAVČÍK, Š.: Lov slov. In: Slovenské pohľady, 1998, č. 1, s. 109 – 111.

  KASÁČ, Z.: Hádanky sa hádajú. In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 49.

  BARICA, Ján: Múdra knižka pre deti (Jozef Pavlovič – Ružena Smatanová: Čítajte si s nami). In: Knižná revue, roč. V, 30. 6. 1995, č. 11, s. 5.

  STANISLAVOVÁ, Z.: Svet pohody ako literárny program. Nad tvorbou Jozefa Pavloviča. In: Bibiana, 3, 1995, č. 1, s. 14 – 16.

  ŠIMONOVÁ, B.: Cez absurditu k realite. In: Slovenské národné noviny, 2, 1991, č. 23.

  POLIAK, J: Literatúra je mnohostranná a mnohostrunná. In: Poliak, J.: Rozhovory o literatúre pre mládež. Bratislava 1978, s. 308 – 314.

  NOGE, J.: Príhody na divoko. In: Zlatý máj, 1973, č. 2, s. 129 – 130.

  NOGE, J.: Bračekovia mravčekovia. In: Zlatý máj, 1972, č. 10, s. 706 – 707.

  SLIACKY, O.: Smiech z myslenia a naopak. In: Slovesné pohľady, 1964, č. 3, s. 139.

  NOGE, J.: Šesť leporel. In: Zlatý máj, 1962, č. 11, s. 518 – 519.

  FELDEK, Ľ.: Pri potoku, pri vode. In: Zlatý máj, 1958, č. 5, s. 151 – 152.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Pavlovič je v poézii najsilnejší tam, kde je tradičný, v próze sa zas pociťuje ako jeho prínos to, že v nej vedel využiť

  Pavlovič je v poézii najsilnejší tam, kde je tradičný, v próze sa zas pociťuje ako jeho prínos to, že v nej vedel využiť skúsenosť básnika.

  Anna Blahová

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Najlepšia detská kniha jari 199 – Rozprávky ostrihané na ježka Cena vydavateľstva Mladé letá Trojruža 1998 – Bračekovia

  Najlepšia detská kniha jari 199 – Rozprávky ostrihané na ježka

  Cena vydavateľstva Mladé letá Trojruža 1998 – Bračekovia mravčekovia

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013