Jozef Paldia

Narodenie 14. 10. 1918 Trstená • Pseudonym

  Arnold Paldia, Ivo Kovin, J. Sadov
 • Životopis autora

  Študoval na gymnáziách v Trstenej a v Malackách, kde r. 1938 zmaturoval, r. 1938 – 43 na Slov. vysokej škole technickej v Košiciach, Martine a v

  Študoval na gymnáziách v Trstenej a v Malackách, kde r. 1938 zmaturoval, r. 1938 – 43 na Slov. vysokej škole technickej v Košiciach, Martine a v Bratislave, kde v r. 1943 – 45 pôsobil ako asistent. Po vojne pracoval ako technický úradník na Št. plánovacom úrade, neskôr na Povereníctve stavebníctva a potom na generálnom riaditeľstve Závodov inžinierskej prefabrikácie v Bratislave. Básne, kritické glosy a recenzie publikoval vo viacerých novinách a časopisoch (Rozvoj, Prameň, Postup, Slov. pohľady, Nový svet, Kultúra a i.). Knižne vydal básnickú zbierku Prsty nad riekou (1937). Vo vojnovom a po vojnovom období sa literárne odmlčal.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Prsty nad riekou (1937)

 

Obálka slniečka september 2013