Jozef M. Kirschbaum

Narodenie 25. 3. 1913 Dolné Vestenice
Úmrtie 16. 8. 2001 Willowdale (ON, Kanada) • Pseudonym

  Jozef Kirschbaum-Čerešňa, J. Višňovan, J. Višňovský, J. K. Čerešňa, M. Čerešňa, Marian Čerešňa, Marienka Čerešňovie
 • Životopis autora

  R. 1925 – 33 študoval na gymnáziach v Nitre, Ružomberku a v Košiciach, 1933 – 38 právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave a 1934 – 35 na

  R. 1925 – 33 študoval na gymnáziach v Nitre, Ružomberku a v Košiciach, 1933 – 38 právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave a 1934 – 35 na univerzitách vo Varšave a v Krakove, 1941 – 42 politické vedy na univerzite v Ríme, 1950 – 54 slavistiku na univerzite v Montreale. R. 1938 – 39 hlavný veliteľ Akademickej Hlinkovej gardy, šéfredaktor časopisu Nástup a osobný tajomník F. Ďurčanského, 1939 – 40 generálny tajomník Hlinkovej slov. ľudovej strany v Bratislave, 1941 – 42 zástupca vyslanca a legačný radca na vyslanectve Slov. republiky v Taliansku, 1942 – 45 charge d’affaires slov. vyslanectva v Berne, 1945 – 48 zástupca Slov. ligy v Amerike pri Medzinárodnej organizácii pre utečncov (IRO) v Ženeve, 1948 – 49 žil v Ríme a v Ostii, 1949 sa vysťahoval do Kanady, 1951 – 62 prednášal slavistiku na univerzite v Montreale, 1962 – 70 v Toronte a v Ottawe, napokon 1970 –75 na Univerzite St. Michael v Toronte, od r. 1975 žil na dôchodku vo Willowdale (Ontario, Kanada). Od r. 1927 publikoval početné básne, črty, poviedky, literárne kritiky, recenzie a úvahy časopisecky (Rozvoj, Slovenka, Svojeť, Pero a i.). Od r. 1935 sa viac venoval politickej publicistike, vydal knihu dokumentov o tragickom osude Slovákov na južom Slovensku okupovanom horthyovským Maďarskom Krvácajúca hranica (1940). V exile sa venoval slovakistickému i širšiemu slavistickému výskumu, napísal literárnovedné a kultúrnohistorické monografické štúdie a úvahy o Ľ. Štúrovi, A. Bernolákovi, P. J. Šafárikovi, o literatúre cyrilo-metodského obdobia, o panslavizme v slov. literatúre a i., autor syntetických diel Slovak Language and Literature (1975) a Slovak Culture Through the Centuries (1978). V oblasti všeobecnej histórie sa prezentoval populárno-náučnými knihami z novších slov. dejín, poznačenými výraznou politickou angažovanosťu. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Slovak Culture Through the Centuries (1978)

  Literárna veda

  • Slovak Language and Literature (1975)

  Publicistika

  • Krvácajúca hranica (1940)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  REPKA, Vladimír: Jozef Kirschbaum. (Rozhovory z diaľky). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 5, s. 103 – 119.

 

Obálka slniečka september 2013