• Pseudonym

  Jakub Bond
 • Životopis autora

  R. 1946 – 53 študoval na gymnáziu, 1953 – 58 angličtinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1956 – 59 redaktor časopisu Mladá tvorba

  R. 1946 – 53 študoval na gymnáziu, 1953 – 58 angličtinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1956 – 59 redaktor časopisu Mladá tvorba v Bratislave, 1959 – 61 absolvoval základnú vojenskú službu, 1961 – 66 redaktor a zástupca šéfredaktora Slov. pohľadov, 1966 – 68 zástupca šéfredaktora Revue svetovej literatúry, 1968 – 71 šéfredaktor vydavateľstva Tatran, 1971 – 90 riaditeľ odboru umenia na Ministerstve kultúry, 1990 – 91 pracovník Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, od r. 1991 učiteľ na Št. jazykovej škole v Bratislave. Prvé poviedky, literárne kritiky a preklady ako člen tzv. generácie ’56 publikoval v Mladej tvorbe, neskôr najmä v Slov. pohľadoch. Autor cyklu próz Poslední (1963), zbierok poviedok Nanebevstúpenie stredného útočíka (1965) a Vítanie jari (1968); spoločensky angažvaných noviel Horúčka (1973), Narodeniny (1978) a Kolkáreň (1983, s. J. Kocianovou ju r. 1988 upravil pre divadlo), výberu z prozaického diela Beh bez konca (1986). Významný prekladateľ z anglickej a americkej literatúry. Preložl prozaické diela (W. S. Maugham, W. Faulkner, J. D. Salinger, A. Sillitoe, J. Updike, W. Golding, E. Hemingway, I. Fleming, B. Stoker, H. Miller, J. Joyce, Ch. Dickens, H. Robbins, B. Freemantle, J. Higgins, P. James, F. Forsyth, J. Galsworthy, J. Barnes, B. Bickmorová, E. Segal, L. J. Braunová, S. Sheldon, T. Cortland, E. Heronová a i.), menej preklada poeziu (E. L. Masters, C. Sandburg), zostavil antológiu Americká poézia 20. storoča (1959). Prekladal drámy (E. Albee, A. Kopit, H. Pinter, E. O’Neill, V. Mahon), osobitne sa sústredil na komédie, tragédie a historické hry W. Shakespeara, preložil okolo 20 jeho dramatických diel. V slov. i zahraničných časopisoch a zborníkoch uverejnil viacero literárnoteoretických úvah, kritík a recenzií, týkajúcich sa najmä anglickej a americkej literatúry a problematiky prekladateľstva.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Poslední (1963)
  • Nanebevstúpenie stredného útočíka (1965)
  • Vítanie jari (1968)
  • Horúčka (1973)
  • Narodeniny (1978)
  • Kolkáreň (1983, s. J. Kocianovou ju r. 1988 upravil pre divadlo)
  • Beh bez konca (1986, výber)

  Editorská činnosť

  • Americká poézia 20. storoča (1959, antológia)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Jozef Kot – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 9, s. 158. ŠAH: Jozef Kot. (Pripomíname si). In:
  ŠAH: Jozef Kot – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 9, s. 158.

  ŠAH: Jozef Kot. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 9, s. 158.

  BARANOVÁ, Barbora: Labyrint zvaný angličtina (Jozef Kot: What's What alebo prečo je to v angličtine tak? In: Knižná revue, roč. XI, 12. 12. 2001, č. 25 – 26, s. 15.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013