Jozef Gregor-Tajovský

Narodenie 18. 10. 1874 Tajov
Úmrtie 20. 5. 1940 Bratislava • Pseudonym

  Gregor-Tajovský, Greško, Grigorievič, Izäslav, Jano z Dohnian, J. G. Tajovský, Jozef Slovák, Kaprál, M. Žiarsky, Podsokolovský
 • Životopis autora

  Manželka → Hana Gregorová, dcéra → Dagmar Gregorová-Prášilová. Obč. m. Jozef Gregor. R. 1889 – 93 študoval na učiteľskom

  Manželka → Hana Gregorová, dcéra → Dagmar Gregorová-Prášilová. Obč. m. Jozef Gregor. R. 1889 – 93 študoval na učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom, 1898 – 1900 na obchodnej  akadémii v Prahe. R. 1893 – 98 pôsobil ako učiteľ v Banskej Bystrici a v obciach na Horehroní a Považí (Horná Lehota, Lopej, Pohorelá, Podlavice, Kolárovice, Dohňany). R. 1900 – 01 úradník Vidieckej ľudovej banky v Trnave, 1901 – 04 Tatra banky v Martine, zároveň 1902 – 03 spoluredigoval Bielkove Ľudové noviny, 1904 – 10 účtovník Ľudovej banky v Nadlaku, 1910 – 12 vedúci filiálky Tatra banky v Prešove, 1912 – 14 tajomník Slov. národnej strany v Martine, kde po zastavení jej činnosti 1914 – 15 bol redaktorom Národného hlásnika. R. 1915 narukoval do rakúsko-uhorskej armády, odvelený na východný front, 1916 sa zapojil do čs. zahraničného odboja v Rusku (o. i. redaktor Čs. hlasov v Kyjeve a šéfredaktor Slov. hlasov), 1917 vstúpil do čs. légií, kde dosiahol hodnosť kapitána, 1919 sa cez USA vrátil do ČSR. R. 1919 – 20 sa prechodne usadil v Martine, od 1920 v hodnosti majora prednosta umiestňovacej legionárskej kancelárie v Bratislave, 1925 ako podplukovník Čs. armády odišiel do vyslužby, od r. 1925 sa venoval iba literárnej činnosti. Jeden z vrcholných predstaviteľov slov. literárneho realizmu. Knižne debutoval zbierkami mravoučných poviedok Omrvinky, Z dediny (obe 1897) a Rozprávky (1900). Svoje krátke prózy Maco Mlieč, Apoliena, Mamka Pôstková, Mišo, Kosec Môcik a mnohé iné, zahrnul do zbierok Besednice, Rozprávky pre ľud (obe 1904), Smutné nôty (1907), Volebné rozprávky (1908), Lacná kúpa a predsa draho padla, Spod kosy (obe 1910), Tŕpky (1911) a Slovenské obrázky (1912).  Autor zbierky poviedok s vojnovými motívmi Na front a iné rozprávky (1920), Rozprávky o československých légiách v Rusku (1920); ako spolutvorca modernej slov. realistickej drámy -autor  - frašky Jej budúci (1898), hry Sľuby (1898), veselohry Ženský zákon (1901), drám Matka (1906), Nový život (1909), Hriech (1911), V službe (1911), Tma (1912), Statky-zmätky (1909), Smrť Ďurka Langsfelda (1923, druhá verzia 1932), Blúznivci (1934), Hrdina (1938), hra Sokolská rodina vyšla až ako súčasť súborného Diela 6 (1958). Jeho dramatické práce tvoria od svojho vzniku až doteraz organickú časť repertoára slov. profesionálnych i ochotníckych divadiel. Venoval sa aj politickej a kultúrnej publicistike, autor publikácií Malý kultúrny zemepis Slovenska a Malý kultúrny zemepis východného Slovenska (obe 1919), prekladal z ruštiny (A. P. Čechov, L. N. Tolstoj).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Na mylných cestách (1893)
  • Čarodejné drevo (1896)
  • Rozprávky pre ľud (1896, 1900, 1904, zbierka próz)
  • Starého otca rozpomienky (1896)
  • Ferko (1897)
  • Omrvinky (1897)
  • Rozpomienka (1897)
  • Z dediny (1897)
  • Jastraby (1898)
  • Rozprávky (1900)
  • Úžerník a iné články (1901)
  • Mládenci (1902)
  • Apoliena (1903)
  • Maco Mlieč (1903)
  • Besednice (1904, zbierka próz)
  • Nové časy (1904)
  • Smutné nôty (1907)
  • Mamka Pôstková (1908, 1946)
  • Volebné rozprávky (1908)
  • Horký chlieb (1909)
  • Mišo (1909)
  • Na chlieb (1909)
  • Lacná kúpa a predsa draho padla (1910)
  • Spod kosy (1910)
  • Umrel Tomášik (1910)
  • Jano Mráž (1911)
  • Kosec Môcik (1911, 1921)
  • Tŕpky (1911)
  • Slovenské obrázky (1912)
  • Prvý máj (1919)
  • Rozprávky z Ruska (1919)
  • Na front a iné rozprávky (1920)
  • Rozprávky o československých légiách v Rusku (1920)

  Dráma

  • Anička (1896, nepublikovaná)
  • Jej budúci (1898, nepublikovaná)
  • Konačka (1898, nepublikovaná)
  • Sľuby (1898)
  • Námluvy (1899, nepublikovaná)
  • Ženský zákon (1901)
  • Medveď (1903)
  • Matka (1906)
  • Nový život (1909, 1958, 1992 insc., knižne 1905, 1955, 1958)
  • Statky-zmätky (1909)
  • Hriech (1911)
  • V službe (1911)
  • Tma (1912)
  • Tma (pôvodný názov Medzník, vyd. 1907 (1912)
  • Jubileum (1915)
  • Tragik z prinútenia (1915)
  • Smrť Ďurka Langsfelda (1923, druhá verzia 1932)
  • Blúznivci (1934)
  • Hrdina (1938)
  • Diela 6 (1958, súborné dielo)
  • Sokolská rodina (1958, hra ako súčasť Diela 6)

  Odborná literatúra

  • Malý kultúrny zemepis Slovenska 1 – 2 (1918, 1919)

  Literárna veda

  Publicistika

  • Výklad programu Slovenskej národnej strany (1914)
  • Malý kultúrny zemepis východného Slovenska (1919)
  • O samospráve Slovenska (1919)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  SCNIEREROVÁ, Diana: Namiesto pečenia koláčov rozdávala knihy (Hana Gregorová). Prvú slovenskú feministku priviedol na scénu Tajovský. In: Sme
  SCNIEREROVÁ, Diana: Namiesto pečenia koláčov rozdávala knihy (Hana Gregorová). Prvú slovenskú feministku priviedol na scénu Tajovský. In: Sme, roč. 27, 12. 2. 2019, č. 36, príl. Ženy slávnych mužov, s. III.

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 7.

  ČAPLOVIČ, Miloslav: Generál, bankár, diplomat či básnik. Aj oni boli československí legionári. In: Sme, roč. 26, 19. 10. 2018, č. 241, príl. Československí legionári, s. V.

  PAVČÍK, Filip: Spisovatelia v zajatí režimu slovenského štátu. In: Sme, roč. 26, 2. 3. 2018, č. 51, príl. Magazín o knihách, s. XXVI.

  MURGAŠOVÁ, Anita: Život musí mať cveng ako kov - bolo Tajovského krédom. n: Katolícke noviny, roč. 129, 7. 12. 2014, č. 49, s. 11.

  JESENSKÝ, Miloš: Stratený raj Jozefa Gregora Tajovského. In: Katolícke noviny, roč. 129, 7. 12. 2014, č. 49, s. 10 – 11.

  OGURČÁKOVÁ, Marianna: P. Rozkoš: Jozef Gregor-Tajovský v povedomí Nadlačanov. In: Knižná revue, roč. XXI, 11. 5. 2011. č. 10, s. 11.

  HAŠKOVÁ, Zuzana: Tajovský znovu nájdený (Jozef Gregor Tajovský: Prózy). In: Knižná revue, roč. XVI, 30. 8. 2006, č. 18, s. 5.

  TOMÁŠ, Radoslav: Obyčajní ľudia si zlatou nižou gombíky neprišívajú... (L. Ťažký: Aj v nebi je lúka; M. Urban: Za vyšným mlynom; I. Horváth: Európa koktail; J. Gregor Tajovský: Maco Mlieč a iné). In: Knižná revue, roč. XV, 30. 3. 2005, č. 7, s. 3.

  BEŇO, Ján: Dvaja z nesmrteľných. Jozef Gregor Tajovský: Maco Mlieč a iné. Milo URban: Za Vyšným mlynom a iné prózy. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 6, s. 123 – 125.

  PALKOVIČ, Pavol: Nad okdazom Jozefa Gregora-Tajovského (k 130. výročiu narodenia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 12, s. 148 – 149.

  MIKULOVÁ, Marcela: Mýtus, determinácia, realita v próze Tajovského. (Štúdie). In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 6, s. 457 – 471.

  PRUŠKOVÁ, Zora: Nežili sme svoje radosti a tragédie osobné, aby boli zabudnuté... Listy. Príbeh manželstva J. G. Tajovského a Hany Gregorovej. (Recenzie a kritiky). In: RAK, roč. II., 1997, č. 3/4, s. 97 – 99.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013