• Životopis autora

  Jozef ČERTÍK sa narodil 28. 10. 1950. V r. 1966 – 70 študoval na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku a v Starej Turej, 1970

  Jozef ČERTÍK sa narodil 28. 10. 1950. V r. 1966 – 70 študoval na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku a v Starej Turej, 1970 – 75 žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiaáh pôsobil v Bratislave: r. 1976 – 80 v literárnej redakcii Slov. rozhlasu, 1980 – 90 redaktor pôvodnej tvorby a neskôr zástupca šéfredaktora vo vydavateľstve Smena, od 1990 znova literárny redaktor Slov. rozhlasu. Do literatúry vstúpil ako prekladateľ poézie z češtiny (J. Žaček: Anonymná múza, 1983), participoval na antológiách estónskej, francúzskej, arménskej a talianskej poézie, zostavovateľ antológie slov. satirickej prózy (Sen o pečiatke, 1986) a satirickej poézie (Dlhší o hlavu, s T. Janovicom, 1988). Edične pripravil 37 titulov pôvodnej slov. prózy a poézie vo vydavateľstve Smena. Autor zbierok poézie Voľným okom (1988), Perovky (1998), Dodatok k ruži (2004). Pripravil výber zo štúrovskej poézie Slobodienka moja (2001). Popri literárnej kritike a recenzistike (v Slov. pohľadoch, Literárnom týždenniku, Romboide a i.) napísal viaceré rozhlasové pásma o slov. spisovateľoch (J. C. Hronský, D. Tatarka, A. Matuška, P. Bunčák, B. Kapolka a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Literárna veda

  Editorská činnosť

  • Sen o pečiatke (1986)
  • Dlhší o hlavu (1988, spolu s T. Janovicom)
  • Slobodienka moja (2001)
  • Štúrovci (2015)

  Iné

  Prekladateľská činnosť

  • Anonymná múza (1983, J. Žáček)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  PAGÁČOVÁ, Helena: Literárna klubovňa. Svätojánska poetická noc v Čadci. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25
  PAGÁČOVÁ, Helena: Literárna klubovňa. Svätojánska poetická noc v Čadci. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, s. 14.

  BANČEJ, Maroš M.: Jozef Čertík: Myšlienky s kopýtkom. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 128 – 129.

  ŠAH: Pripomíname si. Jozef Čertík – 65. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 10, s. 158 – 159.

  PROKEŠOVÁ, Viera: Pohľad: všímavý, vnímavý (Jozef Čertík: Dodatok k ruži). In: Knižná revue, roč. XV, 16. 2. 2005, č. 4, s. 5.

  BALÁK, Štefan (v Slovenských pohľadoch 7 – 8/2005): Prémia Lilterárneho fondu za pôvodhú slovenskú literárnu tvorbu 2004. Jozef Čertík: Dodatok k ruži. In: Knižná revue, roč. XV, 3. 8. 2005, č. 16 – 17, s. VIII.

  BALÁK, Štefan: Cisársky rez. Jozef Čertík: Dodatok k ruži. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 7 – 8, s. 282 – 284.

  BELKOVÁ, Zuzana: Podstatu človeka dážď nezmyje (Jozef Čertík: Perovky). In: Knižná revue, roč. IX, 17. 2. 1999, č. 4, s. 5.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013