• Pseudonym

  Jozef B. Závodský
 • Prekladá z jazykov

  Francúzsky jazyk
  Nemecký jazyk
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  Literárna veda

  Iné

  • Podoby slovenskej poézie (1961)
  • Básnické dielo Pavla Horova (1964)
  • Kontakty (1970)
  • Literárne soboty (1990)
  • Zo zápisníka kritika (2001)
  • Literárne štvrt­ky (2006)
  • Literárium (2011)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ČERTÍK, Jozef: Protireč(n)enie. Odpoveď na článok: Jozef Bžoch a päťdesiate roky v literárnej kritike  (A. Baláž: Povedz slovo čisté). In:
  ČERTÍK, Jozef: Protireč(n)enie. Odpoveď na článok: Jozef Bžoch a päťdesiate roky v literárnej kritike  (A. Baláž: Povedz slovo čisté). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 140 – 143.

  HUČKOVÁ, Dana: Pamiatke autentického kritika (Za Jozefom Bžochom). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 3, s. 219 – 220.

  BALÁŽ, Anton: Jozef Bžoch a päťdesiate roky v literárnej kritike (Odznelo v Klube nezávislých spisovateľov pri príležitosti životného jubilea Jozefa Bžocha, 90 rokov). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 4, s. 131 – 134.

  REDAKCIA: Za Jozefom Bžochom. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 31. 1. 2018, č. 3 – 4, s. 15.

  KVASNIČKA, Matúš: Zomrel literárny kritik Jozef Bžoch. Žičlivosti sa nebál. In: Pravda, 11. 1. 2018.
  https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/454277-zomrel-literarny-kritik-jozef-bzoch-ziclivosti-sa-nebal/

  KÚDELOVÁ, Kristína: Zabudol si tašku pri aute, skončil v policajnej väzbe (Vo veku 91 rokov zomerl 11. januára 2018 literárny kritik Jozef Bžoch). In: Sme, roč. 26, 15. 1. 2018, č. 11, s. 12.

  CABADAJ, Peter: Deväťdesiatka Jozefa Bžocha. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 12, s. 135 – 137.

  ŠAH: Jozef Bžoch – 90. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 11, s. 155 – 156.

  KENDRA, Milan: Kritika, hodnoty a čas. Jozef Bžoch: Literárne štvrtky. (Recenzia). In: RAK, roč. XIII, 2008, č. 2, s. 41 – 43.

  LAJCHA, Ladislav: Portrét esejistu – obraz doby (Osemdesiat Jozefovi Bžochovi). In: Knižná revue, roč. XVII, 14. 2. 2007, č. 4, s. 5.

  VEZELMAN, Boris: Živá kritika (Jozef Bžoch: Zo zápisníka kritika). In: Knižná revue, roč. XII, 13. 11. 2002, č. 23, s. 5.

  ŠAH: Jozef Bžoch. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 11, s. 157 – 158.
  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Ústne svedectvá: hovorí Jozef Bžoch
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena KNS (Klubu nezávislých spisovateľov) za rok 2006 za knihu Literárne štvrtky

 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013