• Pseudonym

  Jozef Novický
 • Životopis autora

  Jozef Bob od r. 1947 študoval na gymnáziu v Nitre, 1948 pokračoval na strednej škole v Čajkove a stredoškolské štúdiá

  Jozef Bob od r. 1947 študoval na gymnáziu v Nitre, 1948 pokračoval na strednej škole v Čajkove a stredoškolské štúdiá ukončil v Leviciach (maturoval r. 1954), potom r. 1954 – 59 študoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1959 pôsobil ako redaktor, 1967 – 68 šéfredaktor Kultúrneho života, 1968 – 69 redaktor Čs. televízie, 1969 – 95 redaktor a vedúci odboru producentských činností v Ústave zdravotnej výchovy, 1996 – 97 riaditeľ Domu slov. literatúry Národného literárneho centra, 1997 – 98 generálny riaditeľ sekcie umenia Ministerstva kultúry Slov. republiky, od 1999 šéfredaktor Literárneho týždenníka v Bratislave. Spočiatku sa venoval literárnej kritike mladej generácie a skúmaniu problematiky medzivojnovej slov. literatúry, ktorého výsledkom bola monografická štúdia Moderný tradicionalista Dobroslav Chrobák (1964) a antológia modernej slov. novely Čas medených tvárí (1969). Potom sa sústredil hlavne na tvorbu literárnych rozhlasových, televíznych a filmových scenárov. Podľa literárnych predlôh slov. spisovateľov napísal scenáre k televíznym filmom Smrť Pavla Duchaja (podľa diela M. Urbana), Červené víno (F. Hečko), Zbojnícky tanec (Ľ. Ondrejov) a Smrť chodí po horách (V. Mináč). Je autorom pôvodných televíznych a filmových scenárov zo života J. Kollára (Vzkriesenie Míny), A. Sládkoviča (Druhá láska) a Ľ. Štúra (Orol a lastovička), vydaných aj v knižnej podobe ako Ľúbostné siluety (1980). Podľa jeho scenárov sa realizovali aj široko koncipované viacdielne filmové projekty Povstalecká história (s V. Plevzom, 1984), Muži s plnou mocou, Roky prelomu (obe 1988) a Štúrovci (1991). K spracovaným životopisným historickým prózam, ktoré vyšli aj v samostatných rovnomenných knižných vydaniach, pribudli knihy Čas kniežat veľkomoravských (1998), Sedem osudových (2006) a beletrizované portréty slovenských generálov Generáli (2009), za ktoré získal Prémiu Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu za rok 2009.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Esej

  Literárna veda

  • Moderný tradicionalista Dobroslav Chrobák (1964)

  Scenáristika

  • Červené víno (scénar filmu podľa F. Hečka)
  • Druhá láska (pôvodný scénar zo života A.Sládkoviča)
  • Ľúbostné siluety (knižná podoba pôvodných scénarov)
  • Orol a lastovička (pôvodný scénar zo života Ľ. Štúra)
  • Smrť chodí po horách (scénar filmu podľa V. Mináča)
  • Smrť Pavla Duchaja (scénar filmu podľa diela M. Urbana)
  • Vzkriesenie Míny (pôvodný scénar zo života J. Kollára)
  • Zbojnícky tanec (scénar filmu podľa Ľ. Ondrejoa)
  • Povstalecká história (1984, scénare viacdielneho filmu; spoločné dielo autorov: J. Bob, V. Plevza)
  • Muži s plnou mocou (1988, scénare viacdielneho filmu)
  • Roky prelomu (1988, scénar viacdielneho filmu)
  • Štúrovci (1991, scénare viacdielneho filmu)

  Editorská činnosť

  • Čas medených tvárí (1969, antológia)
 • Literárna tvorba - editorská činnosť

  antológia modernej slov. novely Čas medených tvárí (1969)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č.
  SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXXVI.

  BÁBIK, Ján: Vysoká hodnosť – tragický osud (Jozef Bob: Generáli). In: Knižná revue, roč. XX, 31. 3. 2010, č. 7, s. 11.

  VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXX.

  DRÚK, Slávo: Príspevok do slovenskej literatúry 2. polovice 19. storočia. Jozef Bob: Sedem osudových. (Recenzia). In: RAK, roč. XII, 2007, č. 7, s. 48 – 49.

  LIBA, Peter: Literárne predobrazy – presvedčivé svedectvá. Jozef Bob: Sedem osudových. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 250 – 252.

  Autor neuved.: Sedem príbehov o literatúre alebo: Jozef Bob a Sedem osudových. In: Knižná revue, roč. XVI, 30. 8. 2006, č. 18, s. 3.

  BEŇO, Ján: Portréty s ťarchou osudu. Jozef Bob: Sedem osudových. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 247 – 249.

  ŠAH: Jozef Bob – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 10, s. 157.

  MORAVČÍK, Štefan – BOB, Jozef: Usmrcovanie kultúry. (Na slovo s Jozefom Bobom – šéfredaktorom Literárneho týždenníka). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 4, s. 46 – 53.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Literárneho fondu 2006 za prózu Sedem osudových


 

Obálka slniečka september 2013