Jozef Ambruš

Narodenie 22. 9. 1914 Horný Badín
Úmrtie 2. 4. 1993 Bratislava • Pseudonym

  I. J. Bič, Inka Lipská, J. Gálik, Ján Bystrík, Ľ. A. Podsitniansky, Ľ. Babčan, Ľ. Hlas, Ľubo J. Ambruš
 • Životopis autora

  Jozef Ambruš študoval na gymnáziach v Banskej Štiavnici a v Trnave, kde r. 1934 maturoval, 1934 – 38 slavistiku a klasickú filologiu na Filozofickej

  Jozef Ambruš študoval na gymnáziach v Banskej Štiavnici a v Trnave, kde r. 1934 maturoval, 1934 – 38 slavistiku a klasickú filologiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1935 bol na študijnom pobyte v Krakove, 1937 v Ľubľane. Od r. 1938 pôsobil ako asistent slovanského seminára, od 1940 pracoval na Úrade propagandy, 1943 – 45 na generálnom konzuláte vo Viedni. Po návrate na Slovensko r. 1948 – 53 bol vedúcim vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha v Trnave, 1953 – 54 jazykový redaktor Slov. vydavateľstva technickej literatúry v Bratislave, 1954 – 58 odborný pracovník Ústavu slov. literatury SAV, 1958 – 64 knihovník v Spolku sv. Vojtecha v Trnave, napokon od 1964 vedecký pracovník Ústavu slov. literatury SAV v Bratislave. Významný literárny historik a uznávaný editor literárnych textov. Venoval sa skúmaniu štúrovského obdobia našich literárnych dejín, najmä dielu Ľ. Štúra a D. Maróthyho (Daniela Maróthyho Dvojaká ľúbosť, 1942; Ľudovít Štúr. Život a dielo, 1965), skúmal a vydával literárne texty, súborné a vybrané diela, hlavne korešpondenciu slov. spisovateľov. Ako editor pripravil výber z úvah a článkov Ľ. Štura (Slovo na čase, 1941), 5-zv. vydanie Dielo Ľ. Štúra (1953 – 57) a 3-zv. edíciu Listy Ľ. Štura (1954 – 60) s podrobnými komentármi. Vydal Dielo Jána Hollého v 10 zv. (1950), pramennú knihu Ján Hollý očami svojich súčasníkov (1964) i Korešpondenciu Jána Hollého (1967) a pripravil ďalšie edície. Posledným edičným činom bolo vydanie 1. zv. Listov Jána Kollára (1991). Okrem toho publikoval pramene, šúdie a príspevky v zborníkoch (Literárny archív, Biografické štúdie) a odborných periodikách (Slov. literatúra a i.), početné biografické profily a heslá slov. spisovateľov v časopisoch a lexikonoch (Encyklopédia slovenských spisovateľov,  Slovenský biograficky slovnik a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Daniela Maróothyho Dvojaká ľúbosť (1942)
  • Ľudovít Štúr. Život a dielo (1965)

  Editorská činnosť

  • Slovo na čase (1941)
  • Dielo Jána Hollého (1950)
  • Dielo Ľ. Štúra (1953, 1953 – 57)
  • Listy Ľ. Štúra (1954, 1954 – 60)
  • Ján Hollý očami svojich súčasnikov (1964)
  • Korešpondencia Jána Hollého (1967)
  • Listy Jána Kollára (1991)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  NAVRÁTIL, Martin: Aktuálne otázky slovenskej textológie: Textologický diskurz na Slovensku. In: Slovenská literatúra , roč. 65, 2018, č. 4, s. 295,
  NAVRÁTIL, Martin: Aktuálne otázky slovenskej textológie: Textologický diskurz na Slovensku. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 295, 297.

  BÁBIK, Ján: Schránka spomienok svätá (Ľudovít Štúr: Dielo I. a II. Výber zostavil a textologicky upravil Jozef Ambruš). In: Knižná revue, roč. XIV, 18. 2. 2004, č. 4, s. 3.

  HRONCOVÁ, Ľubica: Brtáňová, Erika – Vaneková, Oľga (eds.): Pamäť literárnej vedy. Jozef Ambruš. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 2, s. 159 – 161.

  MAŤOVČÍK, Augustín: K 100. výročiu narodenia Jozefa Ambruša. In: Knižnica, roč. 15, 2014, č. 4, s. 86 – 87.

  FISCHEROVÁ, Anna: Jozef Ambruš a jeho kultúrno/literárno-historický odkaz. (Prednáška v Literárnovednej spoločnosti SAV v Bratislave pri príležitosti 10. výročia úmrtia, prednesená 21. 5. 2003). In: Slovenská literatúra, roč. 50, 2003, č. 3, s. 250 – 255.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013