Jozef Alexander Tallo

Narodenie 12. 1. 1924 Reca
Úmrtie 24. 9. 1979 Bratislava • Životopis autora

  Jozef Alexander TALLO v r. 1935 – 38 študoval na gymnáziu v Bratislave, 1939 – 44 v Senci, 1946 – 51 pokračoval v štúdiu popri zamestnaní na

  Jozef Alexander TALLO v r. 1935 – 38 študoval na gymnáziu v Bratislave, 1939 – 44 v Senci, 1946 – 51 pokračoval v štúdiu popri zamestnaní na Právnickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Od 1938 žil na území okupovanom horthyovským Maďarskom, 1944 prinútený narukovať do maďarskej armády, v máji 1945 padol do amerického zajatia, 1945 – 46 internovaný v zajateckom tábore Dachau, 1946 na zákrok čs. vojenskej misie prepustený domov. R. 1946 robotník, 1946 – 49 veduci sekretariátu Hospodárskej kontrolnej služby, 1951 administratívny pracovník vydavateľstva Slov. spisovateľ, 1951 – 70 dramaturg a scenárista Čs. filmu, 1970 – 72 ústredny dramaturg Slov. filmovej tvorby, 1972 – 78 vedúci tvorivej skupiny hraných filmov v Bratislave. Bol nielen autorom satirickej, vedecko-fantastickej a detektívnej literatúry, próz zo súčasnosti a historických románov, ale aj iniciátorom mnohých nových tendencií a „reportážneho“ typu historickej prózy. Debutoval knihou poviedok Ľudia z rovín (1953). Drobné satiry a humoresky vydal pod názvom Perpetuum mobile (1955) a z rukopisnej pozostalosti vyši posmrtne Bumerangy (1980), spoluautor Malého zábavníka (1962, s Ľ Petrovským a Ľ Zelienkom). Autor románov Tri staré topole (1957), Zelená planéta Zem (1960), poviedok Vlasy Bereniky (1961), ďalej vydal Dom bez okien (1963), knihy poviedok Nevesta z vysokého domu (1972), román pre mládež V bielom kruhu (1961), historické romány Ruže pre sultánov harem (1974), Hostina v chánovej jurte (1978) a Ohnivý šarkan (1. zv. 1981, 2. zv. 1982). Scenárista filmových detektívok: Muž, ktorý sa nevrátil (1959), Smrť prichádza v daži (1965), Vrah zo záhrobia (1966), Volanie démonov (1967), Prípad krásnej nerestnice (1973), Do zbrane, kuruci! (1974), Šepkajúci fantóm (s A. Lettrichom, 1975); autor scenára k filmu Advokátka (1977) a ďalších. Zaoberal sa aj problematikou slovenského filmu.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Ľudia z rovín (1953)
  • Perpetuum mobile (1955)
  • Tri staré topole (1957)
  • Zelená planéta Zem (1960)
  • Vlasy Bereniky (1961)
  • Malý zábavník (1962, s Ľ Petrovským a Ľ Zelienkom)
  • Dom bez okien (1963)
  • Nevesta z vysokého domu (1972)
  • Ruže pre sultánov harem (1974)
  • Hostina v chánovej jurte (1978)
  • Bumerangy (1980)
  • Ohnivý šarkan (1981, 1. zv. , 2. zv. 1982)

  Pre deti a mládež

  • V bielom kruhu (1961)

  Scenáristika

  • Muž, ktorý sa nevrátil (1959, filmová detektívka)
  • Smrť prichádza v daždi (1965, filmová detektívka)
  • Vrah zo záhrobia (1966, filmová detektívka)
  • Volanie démonov (1967, filmová detektívka)
  • Prípad krásnej nerestnice (1973, filmová detektívka)
  • Do zbrane, kuruci! (1974, scenár k filmu)
  • Šepkajúci fantóm (1975, scenár k filmu s A. Lettrichom)
  • Advokátka (1977, scenár k filmu)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BÁBIK, Ján: Zabudnutý rozprávač. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 106 – 112.

 

Obálka slniečka september 2013