Obrázky kníh


Podvečer v Saigone - 2018
Podvečer v Saigone - 2018 • Stručne o autorovi

  Slovenský literárny kritik, básnik a prozaik študoval na FF UK v Bratislave slovenský jazyk a literatúru. Vyučoval na Gymnáziu v Topoľčanoch,
  Slovenský literárny kritik, básnik a prozaik študoval na FF UK v Bratislave slovenský jazyk a literatúru. Vyučoval na Gymnáziu v Topoľčanoch, pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, bol redaktorom časopisu Slovenské pohľady, od roku 2017 je šéfredaktorom mesačníka Romboid.
  Publikoval naj prv časopisecky, knižne debutoval roku 2000 básnickou zbierkou Verše na raňajky, odmenenú prémiou Ceny Ivana Kraska za debut mladého autora do 35 rokov. Nasledovala básnická zbierka Púšť (2005). Ako prozaik sa predstavil roku 2014 novelou Mŕtvy jazyk. Je autorom vedeckej monografie Pavel Bunčák a poézia nadrealizmu (2011), súborov štúdií  a recenzií Zastávky na znamenia (2012) a Sondy do vybraných textov slovenskej literatúry 20. storočia (2014). Venuje sa aj editorskej činnosti.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  Literárna veda

 • Literárna tvorba - editorská činnosť

  Timrava: Za koho ísť a iné prózy (Bratislava, Perfekt, 2005) Martin Kukučín: Rysavá jalovica a iné prózy (Bratislava : Perfekt, 2005).
  Timrava: Za koho ísť a iné prózy (Bratislava, Perfekt, 2005)
  Martin Kukučín: Rysavá jalovica a iné prózy (Bratislava : Perfekt, 2005).
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  JARÁBEK, Mikuláš: Jaro Vlnka: podvečer v Saigone (Recenzia). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 119 – 121. FERKO, Miloš:
  JARÁBEK, Mikuláš: Jaro Vlnka: podvečer v Saigone (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 119 – 121.

  FERKO, Miloš: Membrána medzi realitou a fantastikou (Jaro Vlnka: Podvečer v Saigone). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 23. 5. 2018, č. 19 – 20, s. 13.

  ŠIKULA, Bystrík: Ceny slovenských pohľadov za rok 2016. Jaroslav Vlnka – preklad. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 132 – 133.

  KAMENČÍK, Marián: Jaroslav Vlnka: Sondy do vybraných textov slovenskej literatúry 20. storočia. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 127 – 129.

  MRÁZ, Peter: Jaro Vlnka: Mŕtvy jazyk. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4 s. 120 – 121.

  FERKO, Miloš: Jaro Vlnka: Mŕtvy jazyk. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 11, s. 117 –  118.

  Autor neuved.: O prenášaní duše... (Martin Kukučín: Rysavá jalovica a iné prózy. Doslov, životopis a prehľad diela: Jaroslav Vlnka). In: Knižná revue, roč. XVI, 26. 4. 2006, č. 9, s. 3.

  MARTIN, Gajdoš: Kruh a kyvadlo. Jaroslav Lnka: Verše na raňajky. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 4, s. 105 – 107.

  -mf-: Dovoľte vstúpiť poézii (Papierové loďky túžob. Jaroslav Vlnka: Verše na raňajky). In: Knižná revue, roč. X, 20. 12. 2000, č. 26, s. 11.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Vlnka sa v monografiinevyhýba ani problémom s neporozumením či odmietaním nadrealizmu – najprv v období klérofašistickej
  Vlnka sa v monografiinevyhýba ani problémom s neporozumením či odmietaním nadrealizmu – najprv v období klérofašistickej Slovenskej republiky, ale aj po už spomínanom období od roku 1948. Je paradoxné, že po obidva razy mal problém neporozumenia jednoznačne ideologický podtón. Ak v období vojny nadrealisti odolali kritike svojho básnenia, po roku 1948 prišlo „k zhasnutiu surrealistickej žiarivej imaginácie“. Šesťdesiate roky, kedy prišlo k pokusu oživiť nadrealizmus v období nových nádejí, Vlnka pomenúva ako „fantómový surrealizmus“. Pre úplnosť dodávame, že k ďalšej vlne či pokusu oživiť nadrealizmus prišlo zásluhou zbierok a prekladov Ivana Mojíka z deväťdesiatych rokov minulého storočia, čo autor monografie síce reflektuje, ale nie celkom úplne.
  Jozef Špaček o monografii Pavel Bunčák a poézia nadrealizmu (www.noveslovo.sk, 28. marec 2012)

  Druhou zbierkou Púšť (VSSS) nadväzuje na zjemnené, subjektovo komplikovanejšie a štýlovo prepracované bítnictvo Jozefa Urbana a Vlada Puchalu. Ide o sebavýpoveď s biblickým podtextom o životnom pocite vlastnej výnimočnosti i deficitnosti, o fatalizme a skepse človeka s avantgardne vizuálnou, farebnou a geometrickou obraznosťou. Vlnka je básnicky rozporuplný, dokáže síce niekedy odhadnúť silu vytváranej myšlienky, no nevyhol sa nadmernému estetizovaniu, klišéovitosti a verbalizovaniu, napr.: „Obloha je hustý záhon / modrých ruží, uprostred neho / v chatrči na spadnutie / so strieškou z tupých tŕňov / žije Boh /a pletie darčekové košíky...“
  Radoslav Matejov (Knižná revue 16-17/2006, príloha)
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Slovenských pohľadov za preklad  2016f
  Prémia Ceny Ivana Kraska za zbierku  Verše na raňajky (Bratislava, Odkaz, 2000)

 

Obálka slniečka september 2013