• Životopis autora

  R. 1961 – 64 absolvoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu, 1964 – 69 študoval na Elektrotechnickej fakulte Slov. vysokej školy technickej v

  R. 1961 – 64 absolvoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu, 1964 – 69 študoval na Elektrotechnickej fakulte Slov. vysokej školy technickej v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1970 ako odborný pracovník v SAV, 1971 – 78 odborný asistent na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK, od 1978 na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slov. technickej univerzity, externý učiteľ na Inštitúte judaistiky UK v Bratislave. Venuje sa skúmaniu židovskej problematiky a histórie, o ktorej publikoval množstvo príspevkov v domácich i zahraničných periodikách. Samostatne vydal knihu o židovskej kultúre, histórii a náboženstve Judaizmus (1991), ako spoluautor prispel do knižných prác Židovská identita včera, dnes a zajtra (1994), Židia v Bratislave (1997), Atlas religiozity Slovenska (2000).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Judaizmus (1991)
  • Židovská identita včera, dnes a zajtra (1994, spoluautor)
  • Židia v Bratislave (1997, spoluautor)
  • Atlas religiozity Slovenska (2000, spoluautor)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Jaroslav Franek – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 158 – 159.

 

Obálka slniečka september 2013