• Životopis autora

  Janko Jesenský sa narodil 30. decembra 1874 v Martine. Pochádzal zo zemianskej rodiny. Po maturite 1893 absolvoval právnickú akadémiu v Prešove,
  Janko Jesenský sa narodil 30. decembra 1874 v Martine. Pochádzal zo zemianskej rodiny. Po maturite 1893 absolvoval právnickú akadémiu v Prešove, štúdium zavŕšil v Kluži (Rumunsko) doktorátom roku 1901. Pracoval vo viacerých advokátskych kanceláriách, neskôr pôsobil ako samostatný advokát v Bánovciach nad Bebravou. Po vypuknutí prvej svetovej vojny roku 1914 ho ako slovenského národovca („pansláva“) uväznili. Roku 1915 narukoval na ruský front, ale krátko nato prebehol na stranu Rusov. Pridal sa k československým légiám v Rusku. Redigoval slovenskú prílohu časopisu Čechoslovan, bol podpredsedom Československej národnej rady. Roku 1919 sa vrátil na Slovensko. Dvakrát zastával funkciu župana, roku 1929 sa stal viceprezidentom krajinského úradu. V rokoch 1930 – 1939 bol predsedom Spolku slovenských spisovateľov. Nesúhlasil s rozbitím Československej republiky roku 1939 a na Slovenský štát reagoval sériou politických básní a pamfletov. Ilegálne vyvezené do Londýna stali sa súčasťou Československého vysielania BBC počas vojny. Vyšli tam i knižne pod názvom Na zlobu dňa. Janko Jesenský zomrel 27. decembra 1945 v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Malomestské rozprávky (1913)
  • Novely (1921)
  • Cestou k slobode (1933)
  • Demokrati I, II (1934, 1938)
  • Zo starých časov (1935)
  • Listy slečne Oľge (1970)
  • Koniec lásky (2002)
  • Slnečný kúpeľ (najkrajšie prózy) (2005, 1.vydanie)
  • Layag (2017)

  Poézia

  • Verše (1905)
  • Z veršov Janka Jesenského (1918)
  • Zo zajatia (1918)
  • Verše Janka Jesenského II (1923)
  • Po búrkach (1932)
  • Náš hrdina (1944)
  • Na zlobu dňa (1945)
  • Proti noci (1945)
  • Reflexie (1945)
  • Jesenný kvet (1948)

  Literárna veda

 • Charakteristika tvorby

  Janko Jesenský je rovnako básnik aj prozaik. Vyrástol v ovzduší poslednej fázy realizmu a nástupu symbolizmu. Svojím dielom patrí k

  Janko Jesenský je rovnako básnik aj prozaik. Vyrástol v ovzduší poslednej fázy realizmu a nástupu symbolizmu. Svojím dielom patrí k obom týmto literárnym smerovaniam. V poézii prišiel s motívmi osobne prežívaného ľúbostného citu. Počínal si tak "moderne", že jeho verše vzbudili v konzervatívnych spoločenských kruhoch pohoršenie a pokladali sa za cynické. Podstatnou zložkou Jesenského poézie je irónia a sebairónia. Formálne ju charakterizuje ľahký piesňový štýl (takmer heineovský), ktorý kontrastuje s drsne pomenúvanou citovou skúsenosťou. Tá je však skôr maskou, ako ozajstným zážitkom. Ako intelektuálny typ básnika reagoval aj na spoločenskú problematiku. Jeho angažovanosť vo veciach "národa", bojujúceho za svoju slobodu, sa prejavila vo veršoch písaných v zajatí a v légiách. K politickej poézii sa uchýlil aj v čase druhej svetovej vojny, v podmienkach polototalitného "slovenského štátu", v ktorej parodoval a ironizoval praktiky politického režimu.
  V prozaickej tvorbe začínal s anekdotickými príbehmi z malomestského prostredia. Malé mesto a jeho obyvateľov poznal z autopsie a keďže s takýmto životným štýlom nesúhlasil, ba ním pohŕdal, zobrazil ho satiricky alebo aspoň s humorom. Vrcholom Jesenského prozaickej tvorby je rozsiahly román Demokrati, do ktorého vložil celoživotnú skúsenosť z verejného angažovania sa v politicko-administratívnej oblasti. Bol totiž dvakrát županom, teda vysokým štátno-administratívnym úradníkom, a neskôr viceprezidentom Slovenskej krajiny. Dôverne teda poznal zákulisie politického života a praktiky politických strán v demokratickom ovzduší prvej Československej republiky a vo svojom románe ich nemilosrdne odhaľoval. (Sám názov románu: Demokrati treba chápať ironicky.) Jesenského román nemá veľmi pevnú kompozičnú osnovu, je skôr pestrou mozaikou jednotlivých stránok politického diania. Bol to zrejme autorov zámer, pretože chcel ukázať čo najviac "prípadov", aby mohol celú politickú scénu odsúdiť. Jesenského "súd" vychádza z princípu etiky. Autor kritizuje politickú prax spod zorného uhla morálky a demokratickej pozície občana. Nositeľom mravných postojov (a zároveň kompozičným "svorníkom") je dr. Landík, postava s neodškriepiteľnými autobiografickými črtami.

  Vladimír Petrík

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Pani Rafiková (2002 dvojjazyčne: slovensko-španielsky ‒ s podporou Komisie SLOLIA LIC) Pani Rafiková a iné poviedky (2007 po francúzsky ‒ s

  Pani Rafiková (2002 dvojjazyčne: slovensko-španielsky ‒ s podporou Komisie SLOLIA LIC)

  Pani Rafiková a iné poviedky (2007 po francúzsky ‒ s podporou Komisie SLOLIA LIC)

  Nenogistá roze (2011, výber básní, Lotyšsko, prel. Dagnija Dreika a Uldis Bérzinš - s podporou Komisie SLOLIA LIC) 

   

  Zobraziť všetko
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Literárna tvorba - preklad

  Prekladal z ruskej poézie (Puškin, Blok, Jesenin).
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2,
  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 300.

  GALLIK, Ján: Predvoj slovenskej a českej katolíckej moderny. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 105.

  KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (1918 – 1939). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 86.

  MIKULA, Valér: Mojich 10 (Janko Jesenský: V noci). In: Editoriál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 10.

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 7.

  ČAPLOVIČ, Miloslav: Generál, bankár, diplomat či básnik. Aj oni boli československí legionári. In: Sme, roč. 26, 19. 10. 2018, č. 241, príl. Československí legionári, s. V.

  KERNÝ, Dušan: Vychažu ja adin na darohu. Janko Jesenský – sprievodca časom a dejinami (K storočnici vzniku Československa). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 7 – 17.

  PAVČÍK, Filip: Spisovatelia v zajatí režimu slovenského štátu. In: Sme, roč. 26, 2. 3. 2018, č. 51, príl. Magazín o knihách, s. XXVI.

  JESENSKÝ, Miloš: Janko Jesenský bol plný vtipu a nonšalantnosti. In: Katolícke noviny, roč. 130, 6. 12. 2015, č. 49, s. 10 – 11.

  HAJDUČEKOVÁ, Ivica: S výrazovými kategóriami na ceste k realistického textu Janka Jesenského. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130., 2015, č. 2, s. 93 – 97.

  GÁFRIK, Michal: Znetvorený Jesenský. In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 1, s. 19 – 21.

  HOLOŠ, Ján: Kniha na zaľúbenie (Janko Jesensky: Láska je slnko). In: Knižná revue, roč. XIX, 29. 4. 2009, č. 9, s. 5.

  VLNKA, Jaroslav: Rafikove nové šaty. Janko Jesenský: Slnečný kúpeľ a iné prózy. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 10, s. 98 – 99.

  HAŠKOVÁ, Zuzana: Nové šaty sadli ako uliate (Janko Jesenský: Malomestské rozprávky). In: Knižná revue, roč. XIII, 11. 6. 2003, č. 12, s. 5.

  ZAMBOR, Ján: Jesenského Pani Rafiková v španielčine (Janko Jesenský: Pani Rafiková, La vicerregenta). In: Knižná revue, roč. XIII, 19. 2. 2003, č. 4, s. 6.

  DZÚR, Martin: Chuť malomesta (Janko Jesenský: Koniec lásky). In: Knižná revue, roč. XII, 13. 11. 2002, č. 23, s. 5.

  Š. M.: O poézii Janka Jesenského. (Výpisky a výčitky. Ivan Kamenec in: KULTÚRNY ŽIVOT, č. 1/2002). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 3, s. 142 – 143.

  MIKULOVÁ, Marcela: Jesenský, Janko. Ukážka hesla zo Slovníka slovenských spisovateľov, ktorý pripravuje kolektív autorov pod ved. V. Mikulu. (Rozhľady). In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 1, s. 52 – 54.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Keď sa v mladom veku lyricky vyspovedal zo svojich osobných citových poryvov... stal sa kritikom spoločnosti a nakoniec najsilnejším básnikom politickej

  Keď sa v mladom veku lyricky vyspovedal zo svojich osobných citových poryvov... stal sa kritikom spoločnosti a nakoniec najsilnejším básnikom politickej satiry. Nemal rád filozofovanie v poézii, nevedel snívať ani o minulosti, ani o budúcnosti. Každá jeho kniha vyvrela z osobného vyrovnávania sa so životom, so spoločenskými a politickými udalosťami.

  Milan Pišút

  Mal záľubu v uhladenosti verša, vo výstižných, kde-tu sarkastických pointách, ale čo do obsahu v poézii jeho bolo práve to, čo u Vajanského niet. Erotika temer vonkoncom mladá, horúca, ale málokde sentimentálna, skorej laškovná a koketná. Nie "bledá luna", ale elektrická lampa, nie "šíre pole", ale parket, nie "vôňa rezedy", ale parfum, nie "chladná drahá rúčka", ale šteklivé lokne koketnej hlávky – toto je jeho svet...

  Štefan Krčméry

  Hovorili sme, že v Jesenskom je neobyčajne vyvinutý zmysel pre životnú rovnováhu, že ho provokujú nedôslednosti a rozpory v ľudskom i spoločenskom bytí. A v povojnovom slovenskom svete rozporov našiel celú záplavu. Obnažuje ich. Na jednej strane pateticky sa reční o demokracii, no v praxi ona má priepastné štrbiny. Verejne sa vyznávajú heslá o sociálnej rovnosti, ale v skutočnosti sa nikto nespráva podľa týchto zásad. A v celom verejnom a súkromnom živote je samá faloš, pretvárka, gestá, Jesenský ich demaskuje, ľudia, čo pred verejnosťou vystupujú v póze veľkých dejateľov, sú v skutočnosti malí a prízemní, rovnako je to aj s ideami a inštitúciami. Takto Demokrati stávajú sa satirikovým a ironikovým zrkadlom, v ktorom sa odzrkadľuje podoba skutočností, skutočností detronizovaných z falošnej výšky, predstavených v polohách, v ktorých prirodzenosť a pravda demaskuje každý teatrálny postoj a inú masku. Umelecký a najmä sociálny dosah tejto práce zvyšujú fakty, že zachytené sú v nej udalosti skutočné, postavy, ktorých predlohy poznáme vo verejnom živote: kniha, ktorá pulzuje tým, čo nieslo náš život a v ktorej sa ti prihovára vyvážená životná múdrosť.

  Andrej Mráz

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013