• Životopis autora

  Po maturite (1979) na Gymnáziu J. G. Tajovského v Banskej Bystrici vyštudovala slovakistiku a anglistiku na Univerzite J. A. Komenského v Bratislave (1979 - 1984). Od 1984
  Po maturite (1979) na Gymnáziu J. G. Tajovského v Banskej Bystrici vyštudovala slovakistiku a anglistiku na Univerzite J. A. Komenského v Bratislave (1979 - 1984). Od 1984 bola zamestnaná vo Výskumnom oddelení  Slovenskej národnej knižnici v Martine, podieľala sa na vypracovaní koncepcie a hesiel Slovenského biografického slovníka a bola editorkou zborníka Kniha.

  Od roku 1986 pracuje v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Po obhájení dizertačnej práce (1990) sa sústredila na výskum literatúry 20. storočia, v súčasnosti sa venuje aj kognitívnej literárnej vede. Od 2015 je vedúca Oddelenia výskumu slovenskej literatúry 20. a 21. storočia. Autorka knižných monografií František Švantner (V zákulisí naturizmu) (2000), za ktorú získala Prémiu Literárneho fondu, a Modernizmus v tvorbe Ivana Horvátha (2006). Spolupracovala ako redaktorka a spoluautorka hesiel na riešení projektov Slovník diel slovenských spisovateľov 20. storočia a Slovník diel slovenských spisovateľov 19. storočia. Editovala komentované výbery z diela František Švantner: Nevesta hôľ a iné prózy (2007) a Ivan Horváth: Prózy (2010). Zostavila a je spoluautorkou zborníka František Švantner: život a dielo (2012). Pripravila a prispela do slovensko-českej kolektívnej monografie Literatúra v kognitívnych súvislostiach (2014), ktorá má na Slovensku zakladajúci význam, keďže stanovuje primárne aspekty a východiská slovenskej kognitívnej literárnej vedy.

  Časopisecky, v zborníkoch a slovníkoch publikovala okolo dvesto štúdií, článkov, recenzií a hesiel. Prednášala a publikovala v Česku, Poľsku, Španielsku, Rusku, Japonsku, Rakúsku, Slovinsku, Srbsku, Číne, Macedónsku, Veľkej Británii.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  Editorská činnosť

  • Horváth Ivan: Prózy (2010)
  • František Švantner: Nevesta hôľ a iné prózy (2007)
  • František Švantner: život a dielo (2012)
 • Literárna tvorba - editorská činnosť

  KUZMÍKOVÁ, Jana (ed.): Literatúra v kognitívnych súvislostiach (2014).
 • Monografie a štúdie o autorovi

  FABIANOVÁ, Lenka: Kognitívne pohľady na literatúru. Kuzmíková, Jana (ed.): Literatúra v kognitívnych súvislostiach. (Recenzie). In: Romboid ,
  FABIANOVÁ, Lenka: Kognitívne pohľady na literatúru. Kuzmíková, Jana (ed.): Literatúra v kognitívnych súvislostiach. (Recenzie). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 4 – 5, s. 114 – 115.

  TANESKI, Zvonko: Odbelezuvanje na 100-godisninata na Frantisek Shvanter. In: Reper - elektronicky casopis pre kulturu (www.reper.net.mk), Skopje, roč. 6, 2013 (6 apríla), č. 3.

  ŠIROKOVA, Ľudmila F.: František Švantner. Život a dielo. Bratislava, 2012. 200 s. Франтишек Швантнер. Жизнь и творчество. Slavianovedenie, roč. 49, 2013, č. 6, s. 83 – 84.

  ŠMATLÁKOVÁ, Zuzana: Kuzmíková, Jana (ed) (2012): František Švantner. Život a dielo. Zborník k 100. výročiu narodenia, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, 200pp. Eslavistíca Complutense, vol. 13, 2013, pp. 155 – 158.

  KNAPÍKOVÁ, Miroslava: Švantner za hranicami. Nový život, roč. 65, 2013, č. 5 – 6, s. 54 – 56.

  SVORADOVÁ Veronika: Nevyčerpateľný Švantner? In Tvorba, roč. XXIII (XXXII), 2013, č. 1, s. 39.

  KROČANOVÁ Dagmar: František Švantner. Život a dielo. Zborník k 100. výročiu narodenia. Ed. Jana Kuzmíková. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2012 200 s. In: Slovenská literatúra, 60, 2013, č. 2, s. 169 – 171.

  LEŠOVÁ, Daniela: Švantner ako ho nepoznáme? In: Romboid, roč. 48, 2013, č. 4, s. 65 – 67.

  BÁTOROVÁ, Mária: Jana Kuzmíková, (Ed.): František Švantner: Život a dielo. Bratislava: Institute of Slovak Literature, 2012. 200 p. In: World Literature Studies, vol. 5 (22), 2013, no. 2, p. 102 – 103.

  DRAGULOVÁ, Zuzana: František Švantner: Život a dielo. Editorka: Jana Kuzmíková. Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2012. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 280 – 282.

  MURÁRIKOVÁ, Lucia: Zborník k 100. výročiu narodenia Františka Švantnera. In: Motus in verbo, roč. 2, 2013, č. 2, s. 95 – 98.

  PESKOVA, Anna: O knige Ivana Gorvata. Mecenat i Mir, roč. 15, 2011, č. 49 – 52, s. 831.

  PETRÍK, Vladimír: Slovenský modernista Ivan Horváth. In: Pravda, príloha Víkend, roč. XXI, 16. júla 2011, č. 164, s. 32.

  SVORADOVÁ, Veronika: Okno do duše Európana. Tvorba, roč. XXI (XXX), 2011, č. 3, s. 36 – 37.

  RAKÚSOVÁ, Gabriela.: Osudy Švantnera a jeho diela boli rovnako kruté. In: Sme, roč. 16, 29. 5. 2008, č. 124, s. 23.

  FEKAR JENČÍKOVÁ, Mária: Pod rúškom tajomstva. In: Pravda, roč. 18, 31. 5. 2008, č. 126, príl. Kumšt, s. 9.

  PROKEŠOVÁ, Viera: František Švantner: Nevesta hôľ a iné prózy. Bratislava. Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV 2007. In: Knižná revue, roč. XVIII, 3. 12. 2008, č. 25, s. 4.

  HORVÁTH, Tomáš: Kuzmíková, Jana: Modernizmus v tvorbe Ivana Horvátha. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006. In: Slovenská literatúra, roč. 53, 2006, č. 3 – 4, s. 321 – 322.

  KROČANOVÁ-ROBERTS, Dagmar: Podnetná monografia. Jana Kuzmíková: František Švantner. (Recenzia). In: Rak, roč. VII., 2002, č. 1, s. 50 – 52.

  GAJDOŠ, Martin: Jana Kuzmíková: František Švantner (V zákulisí naturizmu). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 9, s. 108 – 109.

  SOUČKOVÁ, Marta: V zákulisí filozofie. In: Romboid, roč. 36, 2001, č. 7 – 8, s. 181 – 182.

  MATEJOV, Radoslav: Jana Kuzmíková: František Švantner. (Čosi o tajomstvách). In: Knižná revue, roč. XI.,  14. 11. 2001, č. 23, s. 3.

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia Literárneho fondu SR za dielo František Švantner (V zákulisí naturizmu) (2000)

 

Obálka slniečka september 2013