• Životopis autora

  Otec → Ján Kákoš. R. 1969 – 71 študovala na Jedenásťročnej strednej škole, 1971 – 75 dramaturgiu na Vysokej škole

  Otec → Ján Kákoš. R. 1969 – 71 študovala na Jedenásťročnej strednej škole, 1971 – 75 dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od r. 1977 pracuje ako dramaturgička Hlavnej redakcie literárno-dramatického vysielania Čs., resp. Slov. televízie v Bratislave. Debutovala televíznou mikrokomédiou Túžba letného popoludnia (1973). Autorka televíznej hry Hosť k štedrovečernému stolu, komédie Ťažká profesia (obe 1980), hier Šťastie na dobierku (1986), Starožitné zrkadlo (1997), 100 hodín do zatmenia (1978, uvádzanej aj pod názvom Domov bezmenných),  Dedičstvo na predaj (1982), Vďaka za dôveru (1986); rozhlasových hier Rôznobežky (1975), Medzimesto (1976), Žartík (1979), Orchester (1983). Pre deti napísala 16-dielny televízny večerníčkový seriál Škriatok (1995). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • 100 hodín do zatmenia (1978, uvádzaná aj pod názvom Domov bezmenných)
  • Dedičstvo na predaj (1982)
  • Vďaka za dôveru (1986)

  Pre deti a mládež

  • Škriatok (1995, 16-dielny televízny večerníčkový seriál)

  Scenáristika

  • Túžba letného popoludnia (1973, televízna mikrokomédia)
  • Hosť k štedrovečernému stolu (1980, televízna hra)
  • Ťažká profesia (1980, televízna komédia)
  • Šťastie na dobierku (1986, televízna hra)
  • Starožitné zrkadlo (1997, televízna hra)

  Rozhlasová tvorba

  • Rôznobežky (1975, hra)
  • Medzimesto (1976, hra)
  • Žartík (1979, hra)
  • Orchester (1983, hra)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si v auguste: Jana Kákošová – 65. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 319. ŠAH:
  ŠAH: Pripomíname si v auguste: Jana Kákošová – 65. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 319.

  ŠAH: Pripomíname si: Jana Kákošová – 60. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 319.

  ŠAH: Pripomínaem si: Jana Kákošová – 50. In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 318.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013