Jana Gavalcová

Narodenie 19. 10. 1939 Zemianske Podhradie • Životopis autora

  Študovala na Pedagogickej škole v Trenčíne, kde maturovala  r. 1959. Po štúdiách pôsobila ako učiteľka Jedenásťročnej strednej

  Študovala na Pedagogickej škole v Trenčíne, kde maturovala  r. 1959. Po štúdiách pôsobila ako učiteľka Jedenásťročnej strednej školy v Novom Meste nad Váhom, r. 1960 – 61 bola herečkou v Divadle P. Jilemnického v Žiline, 1961 – 63 v Divadle poézie v Bratislave, od 1963 sekretárka a od 1974 jazyková redaktorka vydavateľstva Slov. spisovateľ. R. 1980 emigrovala do USA, žila v San Franciscu, kde študovala angličtinu, pracovala ako manažérka i podnikateľka s nehnuteľnosťami. Po vydaji od r. 1994 žije v Nemecku, kde pôsobila v Rádiu Slobodná Európa. Knižne debutovala novelou Len neplač, prosím ťa (1971), po ktorej nasledovali zbierky noviel Svetlo z inej strany (1974) a V pavučinách (1978). Autorka televíznych hier Blízki cudzí ľudia (1976), Iní ako ty a ja, Čudné dievča (obe 1978) i televíznych filmov Dozrievanie (1979), Ako sa Vinco zaťal (podľa rovnomennej novely, 1980). V emigrácii sa literárnej tvorbe venuje len sporadicky.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Len neplač, prosím ťa (1971)
  • Svetlo z inej strany (1974)
  • V pavučinách (1978)

  Scenáristika

  • Blízki cudzí ľudia (1976, televízna hra)
  • Čudné dievča (1978, televízna hra)
  • Iní ako ty a ja (1978, televízna hra)
  • Dozrievanie (1979, teleízny film)
  • Ako sa Vinco zaťal (1980, televízny film podľa rovnomennej novely)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  -tlsss-: Noví čestní, mimoriadni a riadni členovia SSS. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 15. BALÁK,
  -tlsss-: Noví čestní, mimoriadni a riadni členovia SSS. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 15.

  BALÁK, Štefan – GAVALCOVÁ, Jana: Prechodné obdobie (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 26. 7. 1995, č. 13/14, s. 16.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013