Ján Tibenský

Narodenie 26. 8. 1923 Budmerice
Úmrtie 11. 5. 2012 Bratislava • Životopis autora

  Ján TIBENSKÝ v r. 1932 – 43 študoval na gymnáziách v Malackách, Bratislave a v Trnave, 1943 – 48 slovenčinu a dejepis na Filozofickej

  Ján TIBENSKÝ v r. 1932 – 43 študoval na gymnáziách v Malackách, Bratislave a v Trnave, 1943 – 48 slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1948 – 50 pôsobil v Matici slov. v Martine ako referent Historického odboru a redaktor časopisu Slovensko, 1951 – 86 v Historickom ústave SAV v Bratislave, od 1960 vedúci oddelenia dejín vied a techniky. Je autorom kapitol v publikáciách Dejiny Slovenska 1 (1961), Přehled československých dějín 1 (1958), Československá vlastivěda 1 – 2 (1963, 1969), Slovensko – Dejiny (1971). Venoval sa vydávaniu nedostupných textov z národného obrodenia, edične pripravil Výber z diela Juraja Fándlyho (1954), Bajzov román René mláďenca prihodi a skúsenosťi (1955), Bernolákovské polemiky (1966), Chvály a obrany slovenského národa (1965), napísal štúdie k historickej a kultúrnej problematike 18. a 19. stor. Vydal viaceré monografie (K problémom hodnotenia bernolákovčiny a bernolákovského hnutia, 1959; Predstavy o slovanstve na Slovensku v 17. a 18. storočí, 1960; Ideológia slovenskej feudálnej národnosti pred národným obrodením, 1966 a i.). Vydal monografie o Jurajovi Fándlym (1950), Jozefovi Ignácovi Bajzovi (1955), Papánkovi a Sklenárovi (1958), Pavlovi Jozefovi Šafárikovi (1975), Adamovi Františkovi Kollárovi (1983), Matejovi Belovi (1984, 1987). Zostavil zborníky Z dejín vied a techniky na Slovensku 1 – 7 (1962 – 74), napísal Dejiny Slovenska slovom i obrazom 1 (1973), monografiu Priekopníci slovenskej kultúry (1975, s M. Bokesovou-Uherovou), vydal Bibliografiu prírodných, lekárskych a technických vied na Slovensku do roku 1850, 1 – 2 (1976), Dejiny vedy a techniky na Slovensku (1979), Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 1 – 3 (1986, 1988, 1999) a monografické práce venované Budmericiam: Poctivá obec budmerická (1996, 1998, 1999). Vydal spisy Kalinčiakove, Fándlyho, Bajzove, Belove a i., napísal vyše sto štúdií z problematiky národného obrodenia, z dejín vied a techniky na Slovensku, venoval sa slovanskej otázke, vyvinu slov. národnosti, cyrilo-metodskej tradícii, je spoluautor viacerých príručiek slov. dejín a diela Slovensko očami Európy 900 – 1850 (2003, s V. Urbancovou).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Poctivá obec budmerická (1996, 1998, 1999)

  Odborná literatúra

  • Přehled československých dějín 1 (1958)
  • K problémom hodnotenia bernolákovčiny a bernolákovského hnutia (1959)
  • Predstavy o slovanstve na Slovensku v 17. a 18. storočí (1960)
  • Dejiny Slovenska 1 (1961)
  • Československá vlastivěda 1 – 2 (1963, a 1969)
  • Ideológia slovenskej feudálnej národnosti pred národným obrodením (1966)
  • Slovensko – Dejiny (1971)
  • Dejiny Slovenska slovom i obrazom 1 (1973)
  • Priekopníci slovenskej kultúry (1975, spoločné dielo autorov J. Tibenský, M. Bokesová-Uherová)
  • Bibliografiu prírodných, lekárskych a technických vied na Slovensku do roku 1850, 1 – 2 (1976)
  • Dejiny vedy a techniky na Slovensku (1979)
  • Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 1 – 3 (1986, 1988, 1999)
  • Slovensko očami Európy 900-1850 (2003, 1.vydanie)

  Editorská činnosť

  • Z dejín vied a techniky na Slovensku 1 – 7 (1962, až 1974)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Ján Tibenský – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 317. BEŇO, Ján: RAK privázda k
  ŠAH: Ján Tibenský – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 317.

  BEŇO, Ján: RAK privázda k prameňom. Július Sopko: Kroniky stredovekého Slovenska. Ján Tibenský: Pocitvá obec budmerická. Richard Marsina: Legendy stredovekého Slovenska. Ján Tibenský: Pocitáv obec budmerická. (Recenzie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 10, s. 118 – 122.

  BODACZ, Bohuš: Dejiny všedného dňa. Ján Tibenský: Poctivá obec budmerická. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 268 – 271.

  ŠAH: Ján Tibenský – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 319.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013