Ján Škamla

Narodenie 4. 8. 1930 Vígľaš
Úmrtie 13. 11. 1997 Bratislava • Životopis autora

  Ján ŠKAMLA , manželka → Dagmar Wagnerová-Škamlová. R. 1950 po skončení piatich tried zvolenského gymnázia sa stal redakčným

  Ján ŠKAMLA, manželka → Dagmar Wagnerová-Škamlová. R. 1950 po skončení piatich tried zvolenského gymnázia sa stal redakčným elévom v denníku Smena, 1953 – 54 študoval na ústrednej politickej škole Komsomolu v Moskve. R. 1954 – 58 vedúci kultúrnej rubriky denníka Smena, 1959 – 61 zástupca šéfredaktora Smeny, 1961 – 64 študoval na Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore KSČ v Prahe, 1965 – 66 vedúci kultúrnej rubriky časopisu Predvoj, 1967 – 71  šéfredaktor vydavateľstva Smena, 1971 – 72 šéfredaktor Slov. pohľadov, od 1973 vedecký pracovník Literárnovedného ústavu SAV. Verše publikoval v časopise Plameň, v Smene, Kultúrnom živote, Slov. pohľadoch, Mladej tvorbe, Predvoji, Pravde a i. Autor zbierok Rub a lice (1959), Očami za ženou (1964), Unikajúce trate (1966), Sústredenie (1968), Celistvosť črepov (1971), Stupne priestorov (1973), Stopovaný čas (1978); výber z jeho poézie vyšiel pod názvom Pečatný bozk (1972); ďalšie zbierky: Listové tajomstvo (1983), Kráľovská stopa (1990). Literatúru skúmal z pozícií marxizmu. Napísal monografiu Premeny poézie Vojtecha Mihálika (1969), vydal súbory kritických štúdií a esejí Cesta k poetickému (1970) a Spredmetnené slovo alebo ku vzťahom politiky, kultúry a literatúry (1971), knihy Determinanty literatúry a umenia (1973), Podoby sociálnej skutočnosti v literárno-umeleckom diele (1985). V teórii literatúry i v literárnej praxi patril k reformným marxistom, r. 1989 sa odmlčal, jeho tvorba sa zachovala v rkp., z ktorých posmrtne vyšla básnická zbierka intímnej lyriky Skúšobný kameň(2003). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Rub a lice (1959)
  • Očami za ženou (1964)
  • Unikajúce trate (1966)
  • Sústredenie (1968)
  • Celistvosť črepov (1971)
  • Pečatný bozk (1972)
  • Stupne priestorov (1973)
  • Stopovaný čas (1978)
  • Listové tajomstvo (1983)
  • Kráľovská stopa (1990)
  • Skúšobný kameň (2003, 1.vydanie)

  Literárna veda

  • Premeny poézie Vojtecha Mihálika (1969)
  • Cesta k poetickému (1970)
  • Spredmetnené slovo alebo ku vzťahom politiky, kultúry a literatúry (1971)
  • Determinanty literatúry a umenia (1973)
  • Podoby sociálnej skutočnosti v literárno-umeleckom diele (1985)
  • Súradnice literárneho diela (1986, kolektív autorov)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  FARKAŠOVÁ, Etela: Básnik so silným sociálnym cítením. Ján Škamla: Nevyspytateľnosť srdca. (Recenzia). In: Literárny
  FARKAŠOVÁ, Etela: Básnik so silným sociálnym cítením. Ján Škamla: Nevyspytateľnosť srdca. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 2. 2018, č. 5 – 6, s. 13.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013