Ján Priesol

Narodenie 9. 11. 1942 Slovenská Ľupča • Životopis autora

  R. 1963 – 66 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1972 – 77 slov. jazyk a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v

  R. 1963 – 66 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1972 – 77 slov. jazyk a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. R. 1960 – 83 pracoval ako spojový mechanik na Okr. správe spojov, 1983 – 85 bol učiteľom v Banskej Bystrici, 1985 – 93 výtvarníkom v slobodnom povolaní, od 1993 učiteľom výtvarnej výchovy na Základnej umeleckej škole v Brusne. Autor básnických zbierok Modlitba k rozumu (1984), Právo na chlieb (1987), Rieka (1992) a samizdatového rkp. veršov List bratovi (1996).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Modlitba k rozumu (1984)
  • Právo na chlieb (1987)
  • Rieka (1992)
  • List bratovi (1996, samizdatový rkp.)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Ján Priesol – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 156. ŠAH: Ján Priesol – 60.
  ŠAH: Ján Priesol – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 156.

  ŠAH: Ján Priesol – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 11, s. 159.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013