Ján Pöstényi

Narodenie 27. 7. 1891 Kuklov
Úmrtie 26. 10. 1980 Trnava • Pseudonym

  Bohuznámy, Ján Ladislav Kuklovan, J. P. Kysucký, Povážsky, Pozorovateľ, Pravdomil
 • Životopis autora

  Študoval na gymnáziách v Skalici, Trnave a v Kecskeméte, r. 1909 – 11 v seminári a r. 1911 – 15 teológiu v bohosloveckom seminári v

  Študoval na gymnáziách v Skalici, Trnave a v Kecskeméte, r. 1909 – 11 v seminári a r. 1911 – 15 teológiu v bohosloveckom seminári v Nitre. Po štúdiách pôsobil ako r. k. kaplán v Dubnici, v r. 1915 – 19 v Kysuckom Novom Meste, r. 1919 – 20 v Žiline, r. 1920 – 57 správca Spolku sv. Vojtecha v Trnave, potom poradca v jeho archíve a v knižnici, od r. 1938 pápežský prelát. Organizátor literárnych, cirkevných a vydavateľských podujatí, redaktor časopisov a náboženských diel. Vo vedeckovýskumnej práci sa sústredil hlavne na cirkevnú históriu (Pamätná kniha vysviacky slovenských biskupov, 1921; Slováci a sv. Václav, 1929; Katolícke Slovensko, 1933) a na všeobecné, kultúrne dejiny Trnavy, jej univerzity a Spolku sv. Vojtecha, o ktorých vydal samostatné práce: Dejiny Spolku sv. Vojtecha (1930), Z minulosti Trnavy do prevratu (1938), Slovenský národný život v Trnave v rokoch 1488 – 1820 (1943) a i. Zberateľ a znalec starých tlačí a rkp., autor štúdií o slov. dejateľoch (J. Papánek, A. Ľ. Radlinský, J. Kohúth). Vo funkcii vedúceho a doživotného správcu Spolku sv. Vojtecha zreorganizoval a rozšíril jeho činnosť a pôsobnosť hlavne vo vedeckej, vydavateľskej, knižničnej a archívnej oblasti. Založil pri ňom Literárnovedecký odbor (redaktor jeho Sborníka), osobitne Múzeum F. R. Osvalda, Slov. katolícku akadémiu, zaslúžil sa o spolkovú knižnicu a archív a pod. Iniciátor viacerých komisií (biblickej, katechetickej, liturgickej, učebnicovej), pričinil sa o vydanie Písma svätého, Slovenského misála, Jednotného katolíckeho spevníka (v spolupráci s M. Schneidrom-Trnavským a L. Hohošom), zostavovateľ a vydavateľ viacerých modlitbových knižiek (napr. Nebeské kvietky, 1925; Duchovné ruže, 1931; Ave Maria, 1932). Od začiatku 20. rokov redaktor časopisov Tatranský Orol, Mládež, Katolícke kázne, Pútnik, neskôr Kultúra a i. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Pamätná kniha vysviacky slovenských biskupov (1921)
  • Slováci a sv. Václav (1929)
  • Dejiny Spolku sv. Vojtecha (1930)
  • Katolícke Slovensko (1933)
  • Z minulosti Trnavy do prevratu (1938)
  • Slovenský národný život v Trnave v rokoch 1488 – 1820 (1943)

  Editorská činnosť

  • Nebeské kvietky (1925)
  • Duchovné ruže (1931)
  • Ave Maria (1932)

 

Obálka slniečka september 2013