Ján Poliak

Narodenie 13. 3. 1929 Horná Ves
Úmrtie 16. 9. 1977 Bratislava • Životopis autora

  R. 1945 – 48 študoval na učiteľskej akadémii v Bánovciach nad Bebravou, r. 1948 – 52 slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave.

  R. 1945 – 48 študoval na učiteľskej akadémii v Bánovciach nad Bebravou, r. 1948 – 52 slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách pôsobil v Bratislave najprv ako redaktor vydavateľstva Smena, v r. 1952 – 55 asistent na Katedre slov. jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UK, r. 1955 – 59 vedecký pracovník Výskumného ústavu pedagogického, r. 1959 – 67 zástupca šéfredaktora vydavateľstva Mladé letá, od r. 1969 najprv ako externý a neskôr riadny pracovník Literárneho múzea Matice slov. v Martine a v Bratislave, súčasne v r. 1956 – 70 redaktor slov. časti časopisu Zlatý máj. Patril k zakladateľskej generácii literárnych vedcov, ktorí sa sústavne venovali výskumu slov. literatúry pre deti a mládež. Poznatky a názory o detskej literatúre uverejnil v početných štúdiách, esejách, rozhovoroch, doslovoch a kritikách v odborných periodikách. Výbery z nich vyšli v knihách O literatúre pre mládež (1961), Literatúra, mládež a súčasnosť (1963), Podoby a premeny literatúry pre mládež (1970), posmrtne V službách detskej literatúry (1983). Okrem toho vydal aj náčrt dejín detskej literatúry po rusky a nemecky a Rozhovory o  literatúre pre mládež (1978). V spolupráci s ďalšími odborníkmi (najmä so Z. Klátikom) sa zúčastnil na tvorbe učebníc literatúry pre deti a mládež, zostavil výbery z diel slov. spisovateľov (Kukučín, Tajovský, Podjavorinská, Ondrejov, Rázusová-Martáková, Alexy, Jančová, F. Kráľ a i.), pripravil antológie ľudových rozprávok a povestí, spolupracoval na Slovníku slovenských spisovateľov pre deti a mládež (1978). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • O literatúre pre mládež (1961, výber)
  • Literatúra, mládež a súčasnosť (1963, výber)
  • Podoby a premeny literatúry pre mládež (1970, výber)
  • Rozhovory o literatúre pre mládež (1978, výber)
  • Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (1978, spoluautor)
  • V službách detskej literatúry (1983, výber)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  SLIACKY, Ondrej: "Vzdelávať srdce". Účasť českých pedagógov pri utváraní slovenskej detskej literárnej kultúry. In:
  SLIACKY, Ondrej: "Vzdelávať srdce". Účasť českých pedagógov pri utváraní slovenskej detskej literárnej kultúry. In: Myšlienkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech. Brno: Tribun EU s. r. o. , 2014, s. 185 – 193.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013