Ján Ozábal

Narodenie 25. 10. 1914 Radošovce
Úmrtie 27. 10. 1981 Bratislava • Životopis autora

  V r. 1925 – 30 študoval v gymnáziách v Nitre a v Zlatých Moravciach, r. 1930 – 34 v učiteľskom ústave v Leviciach. Pôsobil ako

  V r. 1925 – 30 študoval v gymnáziách v Nitre a v Zlatých Moravciach, r. 1930 – 34 v učiteľskom ústave v Leviciach. Pôsobil ako učiteľ v Šahách, r. 1934 – 46 učiteľ, potom riaditeľ ľudovej školy v Spišskej Belej, r. 1947 – 49 učiteľ v Bratislave, r. 1949 – 51 pracovník pedagogického oddelenia Krajského národného výboru, r. 1951 – 53 inšpektor kultúry, r. 1954 – 57 pracovník Slov. ústredia ľudovej tvorivosti, r. 1957 – 75 riaditeľ Št. bábkového divadla, od r. 1975 odborný pracovník v Osvetovom ústave v Bratislave. Autor pôvodných bábkových hier a scénok Krtovci (1956), Divé husi (1959), Odvážne zvieratká (1970), Dedo a Machuľa (1976), Letí šarkan, letí (1979) a i.; desať bábkohier sústredil do knižného súboru Komu sa nelení (1979); posmrtne vyšla jeho metodická príručka Sólista s bábkou (1983). Bábkové hry prekladal z češtiny (J. Čapek, V. Cinybulk, J. Kaliba, O. Augusta, J. Vladislav a i.), ruštiny (G. M. Matvejev, M. Polivanovova a i.), poľštiny (M. Kannova) a srbochorvátčiny (B. Mihajlević). Zostavil viacero zborníkov scénok pre bábkarské súbory, režisér niekoľkých bábkových hier. Spolupracoval s domácimi i zahraničnými bábkovými divadlami a s televíziou.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  • Krtovci (1956)
  • Divé husi (1959)
  • Odvážne zvieratká (1970)
  • Dedo a Machuľa (1976)
  • Komu sa nelení (1979)
  • Letí šarkan, letí (1979)

  Odborná literatúra

  • Sólista s bábkou (1983)

 

Obálka slniečka september 2013