Ján Mišianik

Narodenie 11. 10. 1914 Nižná Šuňava
Úmrtie 15. 11. 1972 Bratislava • Životopis autora

  V r. 1926 – 34 študoval na gymnáziu v Levoči, klasickú a slovanskú filológiu na Karlovej univerzite v Prahe, r. 1938 – 40 na univerzite v

  V r. 1926 – 34 študoval na gymnáziu v Levoči, klasickú a slovanskú filológiu na Karlovej univerzite v Prahe, r. 1938 – 40 na univerzite v Bratislave. V r. 1939 – 43 bol pracovníkom Univ. knižnice, r. 1943 – 50 riaditeľom Knižnice SAVU, r. 1948 – 50 vedúcim sekretariátu SAVU, od r. 1950 vedeckým pracovníkom Literárnovedného ústavu SAVU a od r. 1953 Ústavu slov. literatúry SAV v Bratislave. Venoval sa najstaršej slov. literatúre od veľkomoravských čias do obdobia osvietenstva. Diela: Dejiny staršej slovenskej literatúry (1958), štúdia o periodizácii staršej literatury (1957), Dejiny slovenskej literatúry (1960), Pohľady do staršej slovenskej literatúry (1974), Antológia staršej slovenskej literatúry (1964), z latinčiny preložil Maurovu Legendu o sv. Svoradovi a Benediktovi (1998) a texty ďalších autorov (G. Balašovic), zo staroslovienčiny bol spoluprekladateľom Proglasu. Autor príručiek Dejiny levočského kníhtlačiarstva (1945), Dejiny knižníc na Slovensku a Dejiny písma, knihy a kníhtlače (obe 1956). R. 1944 redigoval bibliografický mesačník Literárne zvesti a vydal doplnky a opravy k Riznerovej Bibliografii (1946).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Dejiny levočského kníhtlačiarstva (1945)
  • Dejiny knižníc na Slovensku (1956)
  • Dejiny písma, knihy a kníhtlače (1956)

  Literárna veda

  • Dejiny staršej slovenskej literatúry (1958)
  • Dejiny slovenskej literatúry (1960, spoluautor)
  • Antológia staršej slovenskej literatúry (1964)
  • Pohľady do staršej slovenskej literatúry (1974)

  Prekladateľská činnosť

  • Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi (1998)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  MAŤOVČÍK, Augustín: K 100. výročiu narodenia literárneho historika a bibliografa Jána Mišianika (1914 – 1972). (Biografistika). In: Knižnica ,
  MAŤOVČÍK, Augustín: K 100. výročiu narodenia literárneho historika a bibliografa Jána Mišianika (1914 – 1972). (Biografistika). In: Knižnica, roč. 15, 2014, č. 3, s. 77 – 79.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013