Ján Mešťančík

Narodenie 10. 7. 1908 Námestovo
Úmrtie 7. 8. 1981 Sarnia (ON, Kanada) • Pseudonym

  Námestovský, Peter Meč
 • Životopis autora

  Absolvoval učiteľský ústav v Košiciach a ako učiteľ pôsobil na viacerých miestach (Hámre, Veľké Šúrovce a i.). R. 1939 – 45

  Absolvoval učiteľský ústav v Košiciach a ako učiteľ pôsobil na viacerých miestach (Hámre, Veľké Šúrovce a i.). R. 1939 – 45 bol prednostom osvetového ústredia pri Ministerstve školstva a národnej osvety v Bratislave. Vo februári 1945 emigroval, do r. 1950 žil v Rakúsku (Aurolzmünster, Pettighofen), od 1950 v Kanade (Sarnia), kde sa živil robotnickými profesiami. Vo svojich biograficko-bibliografických príspevkoch, ktoré pravidelne uverejňoval v mnohých kultúrnych periodikách (Pero, Slov. pohľady, Slov. učiteľ, Katolícke noviny a i.), predstavil život a dielo známych i menej známych slov. katolíckych dejateľov. Spoločne s Jánom Sedlákom pripravil na vydanie bibliografickú prácu Slovenská kniha (1942), zamýšľanú rozsiahlu monografiu o Katolíckych novinách už kvôli odchodu do emigrácie nestihol dokončiť. V emigracii pokračoval v písaní biografických štúdií a portrétov (A. Hlinka, J. Paučo, J. Vojtaššák, J. Cincík, K. Sidor, J. Porubský, K. Čulen, J. E. Bor a i.), ktore publikoval v novinách a kalendároch Jednota, Most, Kanadský Slovák, Slovák v Amerike a i.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Editorská činnosť

  • Slovenská kniha (1942, spolu s Jánom Mešťančíkom)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady , roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 14.
  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 14.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013