Obrázky kníh


Srať na lásku - 2014
Srať na lásku - 2014 • Stručne o autorovi

  Ján Marton (1979) maturoval na Strednom odbornom učilišti chemickom vo Svite, pracuje ako marketingový referent v Poprade. Zúčastňoval sa na literárnych
  Ján Marton (1979) maturoval na Strednom odbornom učilišti chemickom vo Svite, pracuje ako marketingový referent v Poprade. Zúčastňoval sa na literárnych súťažiach, prvé práce publikoval v časopise pre mladú literatúru Dotyky. Knižne debutoval roku 2009 básnickou zbierkou Život nie je pes, je to suka. Nasledovali zbierky Eskimák na korze (2010), Blues pre masy (2012), roku 2013 vydal Atentát na tmu, ku ktorej bol pridaný malý slovník o láske - Láskoslovník.  Roku 2013 vydal aj svoj prozaický debut Nultý ston.  Po básnických zbierkach Srať na lásku (2014) a Vesmírne odrezky padajúcich hviezd (2015) napísal román Klamár (vyšiel len ako e-kniha). Roku 2017 sa vrátil k poézii, ôsma zbierka sa volá Nemenná. V roku 2018 mu vychádza tretí román Spod striech.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

 • Monografie a štúdie o autorovi

  K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989. Z borník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 26 – 27.
  K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989. Zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 26 – 27. mája 2011 na FF PU v Prešove / Marta Součková (ed.) . Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012.

  GRMANOVÁ, Martina: K skutočným hodnotám (Ján Marton: Eskimák na korze). In: Knižná revue, roč. XXI, 16. 3. 2011, č. 6, s. 5.

  RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XV – XVI.

  GRMANOVÁ, Martina: Ján Marton: Život nie je pes, je to suka. In: Knižná revue, roč. XX, 12. 5. 2010, č. 10, s. 3.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Aj jedna z dvoch kníh Jána Martona (1979) z roku 2013 – Atentát na tmu –, ktorá vyšla v Hiraxovom vydavateľstve, má
  Aj jedna z dvoch kníh Jána Martona (1979) z roku 2013 – Atentát na tmu –, ktorá vyšla v Hiraxovom vydavateľstve, má na prebale ilustráciu – zrejme má ísť o portrét básnika (autor Juraj Vačko). Autorský profil v knižke má zároveň deklarovať autenticitu textu, integritu života autora a jeho tvorby a priblížiť text k mimotextovej realite osobnosti autora, dištancujúceho sa od výlučne básnickej komunikácie, čo možno čítať ako marketingovú stratégiu – zaujať primárne nečitateľov/-ky poézie. Pod Martonovým profilom je navyše propagačný text – Hiraxov citát, v ktorom sa znova zdôrazňuje autenticita básnickej výpovede: „Verím každému Martonovmu veršu. Viete prečo? Lebo ho poznám aj osobne.“. Marketingové pretláčanie autentickosti kontrastuje s výraznou neautentickosťou, štylizáciou textu a lyrického subjektu.
  Ivana Hostová: A všetko vtáctvo nasýtilo sa ich tiel.(Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue 14-15/2014


  Eskimák na korze (HladoHlas) je druhou zbierkou básní Jána Martona (1979). Kvalitatívne ju tiež možno radiť do prechodnej kategórie. Knižka je rámcovaná celkom „nebarbarsky“ – začína sa venovaním otcovi a na zadnej strane obálky končí Martonovým „Opatrujte sa a dávajte na seba pozor.“Vo vnútri je však vyšperkovaná obrazmi pekla, potrebou provokatívne používať náboženské symboly, unavenými vulgarizmami: „Ja a v nebi?!? Piči! Aké nespravodlivé“(s. 17), sexuálnymi a krčmovými scénami: „ožratý som šťal do snehu / pred šenkom tvoje meno“(s. 17). Zo zbierky ako celku najviac vystupuje výrazná autoštylizácia lyrického subjektu do pozície „nepoddajnej duše“ (s. 35). Svoj rebelský postoj vyjadruje nielen k bežnej poetickej lexike, ale aj k frazémam či zdravému životnému štýlu. Text je tak zmesou tínedžerskej sentimentálnosti a silných rečí, nie nepodobnej tomu, čo sa rozumie pod emo štýlom: „a ja som na kolenách / v bolestiach pod vlastným krížom // lepil sekundovým lepidlom krídla // mojich ošúchaných anjelov // ... // ktorí čakali na teba“(s. 23). Kompozične sú básne vypointované, miestami banálne, miestami celkom pôsobivo a inokedy úplne nasilu. Hlavnou témou väčšiny textov je láska – túženie po nej, spomienky na ňu, vyznania. Estetická nosnosť obrazov je nízka: „voda sa ti šmýkala po vlasoch / ako trpaslík po steble trávy“(s. 60), na mnohých miestach nachádzame klišé a banálne konštatovania. Celkové vyznenie zbierky je teda čiastočne „barbarsky“ rebelské a čiastočne sentimentálne pesničkárske.
  Ivana Hostová: Tvorba ako hľadanie a (najmä) strácanie čitateľa (Slovenská nedebutová poézia 2010). In: Knižná revue 14-15/2011  Martonovým základným výpovedným gestom je nonkonformizmus, celá zbierka (Život nie je pes, je to suka) sa vyznačuje provokatívnou, výstrednou blasfémiou, nihilizmom, skepsou a dekadenciou. V ponovembrovej, resp. široko chápanej súčasnej slovenskej poézii tento postoj a poetiku najmarkantnejšie reprezentovali svojou tvorbou Ivan Kolenič a Jozef Urban. Otázne je, či a nakoľko presvedčivým spôsobom sa po nich dá ešte rozvíjať tento druh „poetiky nonkonformizmu“ – či nevyznie takáto poézia už len ako „neškodná“ maniera, strojené, prázdne gestom

  Debutujúci Marton – tak sa aspoň zdá, je vo svojej básnickej i ľudskej nekonformnosti a skepse autentický, v hre je jeho vlastná životná skúsenosť, osobne zakúšaná „trpkosť“, ktorú dokáže náležite vyjadriť. Marton kladie evidentne dôraz práve na autentickosť – ozajstnosť v živote i v poézii.

  Zoltán Rédey: Veľa zbierok, málo poézie. In: Knižná revue 14-15/2010

   
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013