Ján Marták

Narodenie 10. 8. 1903 Dolné Srnie
Úmrtie 24. 10. 1982 Bratislava • Pseudonym

  Ivo Medin, Ján Benko, Ján Žabinský
 • Životopis autora

  Manželka → Mária Rázusová-Martáková. R. 1919 – 25 študoval na gymnáziách v Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom, 1925 – 31 filozofiu, slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej

  Manželka → Mária Rázusová-Martáková. R. 1919 – 25 študoval na gymnáziách v Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom, 1925 – 31 filozofiu, slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po základnej vojenskej službe od r. 1933 pôsobil v Matici slov. v Martine: 1933 – 40 referent Literárnohistorického a Pedagogického odboru, 1940 – 44 tajomník.  R. 1944 – 45 s prestávkou riaditeľ a dramaturg Slov. komorného divadla v Martine, účastník SNP, 1944  – 45 žil v ilegalite. R. 1945 krátko pracovník Povereníctva školstva v Košiciach, 1945 – 59 správca Matice slov. v Martine, 1959 – 68 vedecký pracovník Ústavu slov. literatúry SAV v Bratislave, 1968 – 72 opäť správca Matice slov. v Martine, od r. 1972 žil na dôchodku v Bratislave. Ako literárny historik sa zameral na výskum obdobia slov. romantizmu, zaujala ho najmä osobnosť Jána Botta, čo vyvrcholilo r. 1955 vydaním básnikovho Súborneho diela s obsiahlou štúdiou. Okrem toho publikoval viac štúdií o štúrovskej literárnej Levoči (Útok na spisovnú slovenčinu roku 1847/48 a jeho cieľ, 1938). Bol recenzentom pôvodnej slov. i svetovej literatúry pre deti a mládež. Venoval slov. ochotníckemu divadlu, napísal monografiu Ochotnícka činohra 1918 – 1944 (1965). S manželkou M. Rázusovou-Martákovou preložil viacero diel svetovej dramatickej tvorby (E. Rostand, V. Hugo, E. Verhaeren) a operných libriet, r. 1953 pre potreby ochotníkov upravil veselohru J. Chalupku Kocúrkovo… Do literárneho diania zasiahol aj ako redaktor, redigoval detský časopis Slniečko, knižné edície Čítanie študujúcej mládež a Dobré slovo, Spisy Martina Rázusa a i. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Útok na spisovnú slovenčinu roku 1847/48 a jeho cieľ (1938)
  • Ochotnícka činohra 1918 – 1944 (1965)

 

Obálka slniečka september 2013