Ján Lajčiak

Narodenie 25. 7. 1875 Pribylina
Úmrtie 28. 10. 1918 Vyšná Boca



 • Životopis autora

  R. 1887 – 95 študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Prešove, kde 1895 – 98 absolvoval teológiu na ev. kolégiu, 1898 – 99

  R. 1887 – 95 študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Prešove, kde 1895 – 98 absolvoval teológiu na ev. kolégiu, 1898 – 99 pokračoval v teologických štúdiách na univerzite v Erlangene a 1904 – 05 v Paríži, 1900 – 02 vyštudoval orientálnu filológiu na univerzite v Lipsku. R. 1899 – 1900 a 1902 – 04 pôsobil ako ev. kaplán v Budapešti, od 1905 farár vo Vyšnej Boci. Zakladateľ modernej sociológie kultúry. Venoval sa orientálnej filológii, teológii, biblistike, prekladateľskej činnosti, neskôr sociológii, kultúrnej a literárnej historii. Polyglot, ovládajúci viacero európskych i orientálnych jazykov. Autor práce Die Plural- und Dualendungen am semitischen Nomen (1902), teologické a biblistické štúdie publikoval najmä v nemeckých a francúzskych časopisoch, biblické texty z hebrejčiny a evanjeliá z gréčtiny vydal v prekladovej Knihe žalmov (1904). Po usadení sa vo Vyšnej Boci, vzbudil pozornosť staťou Naše literarne ulohy (Slov. pohľady, 1908). Autor monografie Slovensko a kultúra (1921, v reedíciách vyšlo r. 1957 a 1994). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  Prekladateľská činnosť

  • Kniha žalmov (1904)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  Zajden, Michal: Román o tragickom evanjelickom kňazovi. Anton Baláž: Prehovor Ezechiel. Príbeh Jána Lajčiaka. In: Tvorba , roč. XXIII. (XXXII.), 2013, č. 2, s. 35
  Zajden, Michal: Román o tragickom evanjelickom kňazovi. Anton Baláž: Prehovor Ezechiel. Príbeh Jána Lajčiaka. In: Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), 2013, č. 2, s. 35 – 37.

  Hochel, Igor: Osud slovenského vzdelanca. Anton Baláž: Prehovor, Ezechiel. Príbeh Jána Lajčiaka. In: Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), 2013, č. 1, s. 36 – 37.

  VLNKA, Jaroslav: Mýtoborec s bystrým úsudkom. Ján Lajčiak: Slovensko a kultúra (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 8. 2007, č. 18, s. 5.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013