Ján Kopál

Narodenie 25. 10. 1925 Nitra
Úmrtie 4. 5. 2000 Nitra • Životopis autora

  Po absolvovaní učiteľského ústavu v Bánovciach nad Bebravou (maturoval r. 1946) pôsobil 1946 – 54 ako učiteľ v Cinobani, Strekove a v

  Po absolvovaní učiteľského ústavu v Bánovciach nad Bebravou (maturoval r. 1946) pôsobil 1946 – 54 ako učiteľ v Cinobani, Strekove a v Krušovciach. Externe študoval slovenčinu a dejepis na Pedagogickej fakulte Slov. univerzity a na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (promoval r. 1955). R. 1955 – 59 učiteľ na Pedagogickej škole v Nitre, 1959 – 71 viedol oddelenie literatúry na Katedre slov. jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty, po zákaze pracovať v pedagogickom procese v období totalitnej konsolidácie od 1971 bol vedeckým pracovníkom Kabinetu a následne Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Fakulty humanitných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, od 1989 jeho riaditeľ. Znalec dejín a teórie literatúry pre deti a mládež, spolutvorca „nitrianskej školy“ interpretácie umeleckého textu, editor a pedagóg. Popri početných odborných štúdiách, učebných a metodických príručkách svoju koncepciu a interpretačnú metódu literatúry pre deti a mládež rozviedol v knižných prácach: Literatúra a detský aspekt (1970), Literatúra pre deti v procese (1984), Z teórie literatúry pre mládež(1985), Detský svet v umeleckom obraze (1991), Poézia pre deti v interpretácii a recepcii (1995) a ucelené v monografii Próza a poézia pre mládež (1997). Do 5. zv. akademických Dejín slovenskej literatúry (1982) napísal štúdiu o slov. literatúre pre deti a mládež v r. 1918 –45, spoluautor Slovníka slovenských spisovateľv pre deti a mládež (1970 –78), prispel aj do ďalších základných monografií, autor vysokošolských učebníc (Literatúra pre deti a mládež, 1960; Kapitoly o literatúre pre mládež a didaktike čítania, 1982 a i.). Sústavnú pozornosť venoval problematike literárnej komunikácie a interpretácie textu (Literárna komunikácia, teória a interpretácia textu, 1980), v tejto oblasti bol spoluautorom viacerých prác, redaktorom série zborníkov O interpretácii umeleckého textu (16 zv., 1968 –95).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Detský svet v umeleckom obraze (1991)

  Literárna veda

  • Literatúra pre deti a mládež (1960, spoluautor)
  • Literatúra a detský aspekt (1970)
  • Slovník slovenských spisovateľv pre deti a mládež (1970, – 1978, spoluautor)
  • Literárna komunikácia, teória a interpretácia textu (1980)
  • Dejiny slovenskej literatúry (1982)
  • Kapitoly o literatúre pre mládež a didaktike čítania (1982, spoluautor)
  • Literatúra pre deti v procese (1984)
  • Z teórie literatúry pre mládež (1985)
  • Poézia pre deti v interpretácii a recepcii (1995)
  • Próza a poézia pre mládež (1997)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018, č.
  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 299.

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIX.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013