Ján Kmeť

Narodenie 18. 10. 1927 Aradač (Srbsko)
Úmrtie 16. 10. 2003 Nový Sad (Srbsko) • Životopis autora

  Obč. m. Jan Kmeć. R. 1946 – 49 študoval na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, 1952 absolvoval filozofickú fakultu univerzity v Belehrade. R. 1954 – 61

  Obč. m. Jan Kmeć. R. 1946 – 49 študoval na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, 1952 absolvoval filozofickú fakultu univerzity v Belehrade. R. 1954 – 61 stredoškolský prof. v Báčskom Petrovci, súčasne 1949 – 73 redaktor literárneho časopisu Nový život, od 1961 vedúci Katedry slovenskeho jazyka a literatúry, neskôr prof. na oddeleni slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade. Predstaviteľ marxistickej literárnej histórie a slovakistiky dolnozemských Slovákov, ktorý svoje eseje, kritiky a štúdie o slov. kultúre a literatúre na Dolnej zemi zhrnul do kníh Pohľady a portréty (1963), Od predkov k potomkom (1987), Jugoslovenski motivi u slovačkoj književnosti (1971), Jugoslovensko-slovačke slavističke veze (1987), Slovačko-srpska saradnja u matičinom duhu krajem prošlog i početkom ovog veka (1992). Štúrovskej problematike venoval publikácie Literatúra školy Štúrovej (1962), Hurbanovci (1992). Autor stredoškolských učebníc slov. literatúry a zostavovateľ čítaniek pre základné školy. Ako popularizátor slov. literatúry pripravil viacero antológií a výberov najmä z diel jej klasických realistickych spisovateľov (S. H. Vajanský, M. Kukučín, B. S. Timrava, J. Gregor-Tajovský, J. Jesenský, J. Čajak, G. Maršall-Petrovský). Venoval sa aj prekladateľskej činnosti zo srbskej literatúry do slovenčiny (R. Čolaković, I. Dončević, V. Kaleb, J. Popović a i.), sporadicky prekladal z češtiny (J. Wolker) a nemčiny (bratia Grimmovci).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Slovačko-srpska saradnja u matičinom duhu krajem prošlog i početkom ovog veka (1992)

  Literárna veda

  • Literatúra školy Štúrovej (1962)
  • Pohľady a portréty (1963)
  • Jugoslovenski motivi u slovačkoj književnosti (1971)
  • Jugoslovensko-slovačke slavističke veze (1987)
  • Od predkov k potomkom (1987)
  • Hurbanovci (1992)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  SVETLÍK, Adam: Literárne snemovania vojvodinských Slovákov. (hore-dole po Dolnej zemi). In: Romboid, roč. 50., 2015, č. 7 – 8, s. 100.

 

Obálka slniečka september 2013