Ján Kákoš

Narodenie 14. 8. 1927 Nitra
Úmrtie 11. 9. 1996 Bratislava • Pseudonym

  Dušan Karka, J. K. Severin
 • Životopis autora

  Dcéra → Jana Kákošová. R. 1938 – 47 študoval na gymnáziu v Nitre, 1947 – 49 v Odbornom divadelnom štúdiu pri Novej

  Dcéra → Jana Kákošová. R. 1938 – 47 študoval na gymnáziu v Nitre, 1947 – 49 v Odbornom divadelnom štúdiu pri Novej scéne, 1949 – 50 divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (nedokončil). Od r. 1948 trvale pôsobil v Bratislave: 1948 – 49 astistent réžie Čs. št. filmu, 1949 – 50 režisér Čs. rozhlasu, 1950 – 52 Vojenského umeleckého súboru, 1952 – 54 dramaturg a umelecký šéf Činohry pre mládež pri Novej scene SND, 1954 – 70 riaditeľ Novej scény, 1970 – 87 SND, súčasne 1978 – 90 predseda Zväzu čs. dramatických umelcov, od r. 1990 na dôchodku. Debutoval divadelnou hrou pre mládež Za šťastím do sveta (1949), ďalej napísal rozprávkovú hru Včielka Bzučalka (1953) a komédiu zo študentského prostredia Mladé letá (1955).  Autor rozhlasových hier pre mládež zo súčasnosti s robotníckou, vojnovou, povstaleckou, socialistickou, sovietskou a pionierskou tematikou, ktoré aj sám režíroval (Chlapec z Gori; Ej, Juro Jánošík; Súdruh veliteľ, hlásim…, všetky 1949; Chlapec z Kanálovej ulice, 1950; Rozprávka o hrdinstve, 1951; Buď pripravený; Deti Komúny; Hviezda z hlbín Ruska; Tri strely do terča; Vaňuška, všetky 1952). Napísal aj bábkové hry Čarovné sklíčka (1961), O troch krásach sveta a O bielej ruži (obe 1969), tvorca bábkového televízneho seriálu Kichôtik (1972), televíznej inscenácie rozprávky Ľubica-medvedica (1967) a prozaickej knižky Štyria z našej štvrte (1975). Rozhlasové hry pre dospelých: Clown (1960), Mohérový pléd (1963) a Pavučina (1972), podľa hry z cirkusového prostredia Clown pripravil scenár k filmu Trio Angelos (1966) a rodinnú grotesku Mohérový pléd upravil r. 1967 pre divadlo. Od konca 50. rokov sa začal sústavnejšie venovať dramatickej tvorbe pre divadlo, po komédiách Vietor do tvárí (1959) a Májová noc (1962) napísal hru zo súčasnosti Na každej ceste križovatka (1963). V obdobi konsolidácie sa zaradil k popredným režimistickým dramatikom, autor drám Dom pre najmladšieho syna (1974), Pred brieždením (1975 - bola divadelnou dramatizáciou jeho prózy Štyria z našej štvrte), Na každej koľaji nádej (1977). V záverečnom tvorivom období adaptoval do podoby televíznych insenácií a filmov svoje drámy Na každej ceste križovatka, Pred brieždením, Ľudia z Kanálovej štvrte, Demeterovci a Dom pre najmladšieho syna.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • Vietor do tvárí (1959)
  • Májová noc (1962)
  • Na každej ceste križovatka (1963)
  • Dom pre najmladšieho syna (1974)
  • Pred brieždením (1975, divadelná dramatizácia prózy Štyria z našej štvrte)
  • Na každej koľaji nádej (1977)

  Pre deti a mládež

  • Za šťastím do sveta (1949, divadelná hra)
  • Včielka Bzučalka (1953, rozprávaková hra)
  • Mladé letá (1955, lyrická komédia)
  • Čarovné sklíčka (1961, bábková hra)
  • Ľubica-medvedica (1967, televízna inscenácia rozprávky)
  • O bielej ruži (1969, bábková hra)
  • O troch krásach sveta (1969, bábková hra)
  • Kichôtik (1972, bábkový televízny seriál)
  • Próza

   Štyria z našej štvrte (1975)

  Scenáristika

  • Trio Angelos (1966)

  Rozhlasová tvorba

  • Ej, Juro Jánošík (1949, hra pre mládež)
  • Chlapec z Gori (1949, hra pre mládež)
  • Súdruh veliteľ, hlásim… (1949, hra pre mládež)
  • Chlapec z Kanálovej ulice (1950, hra pre mládež)
  • Rozprávka o hrdinstve (1951, hra pre mládež)
  • Buď pripravený (1952, hra pre mládež)
  • Deti Komúny (1952, hra pre mládež)
  • Hviezda z hlbín Ruska (1952, hra pre mládež)
  • Tri strely do terča (1952, hra pre mládež)
  • Vaňuška (1952, hra pre mládež)
  • Clown (1960, scenár k filmu Trio Angelos 1966)
  • Mohérový pléd (1963, upravil pre divadlo 1967)
  • Pavučina (1972)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  RAPOŠ, Bohuslav: Čo som prežil v bratislavskej Novej scéne (II). Rozpomienky na divadelné zákulisie a osobnosti druhej polovice minulého storočia. In:
  RAPOŠ, Bohuslav: Čo som prežil v bratislavskej Novej scéne (II). Rozpomienky na divadelné zákulisie a osobnosti druhej polovice minulého storočia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 27. 2. 2019, č. 7 – 8, s. 2.

  LEHUTA, Emi: Ján Kákoš nežije. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 11, s. 133.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013