Ján Igor Hamaliar

Narodenie 4. 1. 1905 Bátovce
Úmrtie 14. 10. 1931 Bátovce • Pseudonym

  S. Malý
 • Životopis autora

  Absolvoval gymnázium v Banskej Štiavnici (1925 maturoval), 1925 – 29 študoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickj fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde od r. 1929 pôsobil ako knihovník v

  Absolvoval gymnázium v Banskej Štiavnici (1925 maturoval), 1925 – 29 študoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickj fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde od r. 1929 pôsobil ako knihovník v Univ. knižnici. Literárny kritik a historik, publikačne činný od r. 1925, spolupracoval so Slov. pohľadmi a Národnymi novinami, venoval sa hlavne súvekej slov. poprevratovej literatúre. Postupne sa však odklonil od tradičnej, národne orientovanej literárnohistorickej školy v Martine (J. Škultéty, Š. Krčméry), v pražskom prostredí ho ovplyvnili čechoslovakistické tendencie. Autor zborníku statí a článkov Hlasy nášho východu (1929). V rkp. zanechal syntetickú prácu Desať rokov literatúry na Slovensku 1918 – 1928, posmrtne vyšiel výber z jeho príspevkov Kritické torzo (1958). Prekladal z ruštiny (V. M. Garšin).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Desať rokov literatúry na Slovensku 1918 – 1928 (rkp.)
  • Hlasy nášho východu (1929, zborník)
  • Kritické torzo (1958, výber z príspevkov)

 

Obálka slniečka september 2013