Ján Gregorec

Narodenie 12. 8. 1914 Bodice
Úmrtie 10. 6. 1982 Bratislava • Pseudonym

  Lesov, Milinin
 • Životopis autora

  R. 1924 – 33 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1946 – 50 externe na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ základných škôl v Brunovciach,

  R. 1924 – 33 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1946 – 50 externe na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ základných škôl v Brunovciach, Jasenove, Borskom Jure a v Bratislave, 1950 – 54 prof. na gymnáziu a na pedagogickej škole v Bratislave, kde od 1954 prednášal dejiny slov. literatúry na Vysokej škole pedagogickej, od 1960 na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, 1968 – 71 na Vysokej škole pedagogickej v Segedíne. Po časopisecky publikovaných básňach (v Rozvoji, Svojeti, Eláne, Slov. pohľadoch a i.) vydal zbierky Slnovrat (1944), Modely rieky (1966), Miesto na slnci (1972). Ako prozaik sa predstavil zbierkou noviel zo súčasnosti Hra pred zrkadlom (1973) a románom Napĺňanie čaší (1976). Ťažisko jeho tvorivej práce bolo v literárnej vede, v ktorej sa sústredil na skúmanie slov. literatúry medzivojnového obdobia. Autor monografií o diele L. Nádašiho Jégého (1957), V. Beniaka (1970) a A. Plávku (1972), spoluautor Dejín slovenskej literatúry. Portréty slov. spisovateľov zhrnul v knihe Výboje prózy (1962), výber z kritík vydal pod názvom Poézia v prúdeni času (1980). Autor a spoluautor čítaniek a učebníc dejín slov. literatúry.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Hra pred zrkadlom (1973)
  • Napĺňanie čaší (1976)

  Poézia

  • Slnovrat (1944)
  • Modely rieky (1966)
  • Miesto na slnci (1972)

  Literárna veda

  • Výboje prózy (1962)
  • Dejiny slovenskej literatúry 2 (1965, spoluautor)
  • Poézia v prúdeni času (1980)

 

Obálka slniečka september 2013