Ján Frátrik

Narodenie 9. 10. 1916 Žilina
Úmrtie 31. 7. 2000 Žilina • Pseudonym

  Jano F. Podpoliansky, J. Frátrik-Podpoliansky
 • Životopis autora

  Ján FRÁTRIK študoval na reálnom gymnáziu v Žiline (r. 1934 maturoval), 1946 – 49 absolvoval Pedagogickú fakultu v Bratislave. Medzitým

  Ján FRÁTRIK študoval na reálnom gymnáziu v Žiline (r. 1934 maturoval), 1946 – 49 absolvoval Pedagogickú fakultu v Bratislave. Medzitým pôsobil ako učiteľ na národných školách v Hornom Hričove,  Terchovej, Nesluši, po r. 1949 na stredných a odborných školách v Žiline, kde od 1976 žil na dôchodku. Od konca 30. rokov publikoval verše v časopisoch (Slov. pohľady, Kultúra, Elán, Tvorba, Verbum a i.), debutoval zbierkou básni venovaných rodnému kraju Vám, rodní moji (1941), po dlhšej odmlke na konci 60. rokov vydal bibliofílie Pramienky, V domovine zvonov a zbierku venovanú rodnému mestu Kamenný vzdych (1969), výber z tvorby Zem zvoní (1972), zbierka So zdvihnutou básňou (1976), básne v próze Monológy na úvetrí (1980) a i. Okrem toho bol autorom versologickej práce Moderné postupy pri rozbore verša, v prepracovanom vydaní K rozboru literárneho diela (1976) a publikácie Slovenská katolícka moderna v premenách času (1994), prekladal nemeckú a francúzsku poéziu.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Vám, rodní moji (1941)
  • Pramienky (1968)
  • Kamenný vzdych (1969)
  • V domovine zvonov (1969)
  • Zem zvoní (1972)
  • So zdvihnutou básňou (1976)
  • Monológy na úvetrí (1980)
  • Sneží na lásku (1981)
  • Vzácna po dúhe (1984)
  • Diaľky v náš (1986)
  • Dobrý deň, Žilina (1986, poéma)
  • Svedectvo slova (1986, výber)
  • Bon jour, Paris, Good morning, London, Dobrý deň, Žilina. Vyznanie (1996, Triptych vydaný pri príl. 80. výr. nar. J. Frátrika, spoluautor P. Cabaj)
  • Večné dialógy (1996, výber)
  • Kríž a sedem slov (1998)
  • Kým je ešte čas. Pozdrav k miléniu. Poéma (1999)
  • Rozdávať lásku (2001)
  • Nepokojná pieseň (2006)

  Literárna veda

  • K rozboru literárneho diela (1976)
  • Moderné postupy pri rozbore verša (1976)
  • Slovenská katolícka moderna v premenách času (1994)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  MAGALOVÁ, Gabriela: Po výbere výber. Ján Frátrik: Večné dialógy (vybrané básne). In: Knižná revue , roč. VI, 4. 12. 1996,
  MAGALOVÁ, Gabriela: Po výbere výber. Ján Frátrik: Večné dialógy (vybrané básne). In: Knižná revue, roč. VI, 4. 12. 1996, č. 24, s. 5.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013