Ján Ferenčík

Narodenie 1. 11. 1923 Socovce
Úmrtie 19. 1. 1989 Bratislava

Foto © Anton Šmotlák - 1967
Foto © Anton Šmotlák - 1967
 • Prekladá z jazykov

  Ruský jazyk
 • Životopis autora

  R. 1934 – 42 študoval na gymnáziu v Martine, 1942 – 47 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, kde potom pôsobil ako

  R. 1934 – 42 študoval na gymnáziu v Martine, 1942 – 47 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, kde potom pôsobil ako asistent ruského seminára a zodpovedný redaktor časopisu Ruština v škole, 1949 – 53 redaktor Vydavateľstva Pravda, od 1953 šéfredaktor a neskôr riaditeľ vydavateľstva Tatran, od 1971 riaditeľ Slov. knižného veľkoobchodu, od 1978 vedúci tajomník Ústredia slov. prekladateľov v Bratislave. Príslušník prvej, filologicky kvalifikovanej generácie slov. prekladateľov z ruskej literatúry. V dlhoročnej prekladateľskej práci sa sústredil najmä na dielo N. A. Ostrovského, po ňom nasledovali preklady diel A. P. Čechova, F. M. Dostojevského, A. S. Puškina, L. N. Tolstého, I. S. Turgeneva, zo sovietskej literatúry prekladal Gorkého (23 titulov), V. V. Majakovského, A. A. Fadejeva, K. M. Simonova, M. A. Šolochova a i. Polovicu prekladov tvorí dramatická tvorba, potom prozaické a básnické diela. Sústavne sa venoval aj skúmaniu teoretických problémov prekladu, štúdie, príspevky a recenzie teoretického obsahu publikoval v periodikách Nová literatúra, Revue svetovej literatúry, Romboid, Ruština v škole, Slavica Slovaca a i., ako aj v doslovoch ku knižným vydaniam. Vyber z nich vyšiel v knihe Kontexty prekladu (1982). Organizátor prekladateľskej činnosti na Slovensku, spoluzakladateľ pracovnej  skupiny pre teóriu, kritiku a dejiny prekladu pri Ústredí slovenských prekladateľov.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Kontexty prekladu (1982, výber)

 

Obálka slniečka september 2013