• Pseudonym

  J. F. Hradčan, M. Jafek
 • Životopis autora

  R. 1959 – 60 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Modrom Kameni, 1960 – 63 na odbornom učilišti v Považskej Bystrici a v Detve, 1963 – 65

  R. 1959 – 60 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Modrom Kameni, 1960 – 63 na odbornom učilišti v Považskej Bystrici a v Detve, 1963 – 65 vo Večernej škole pre pracujúcich vo Zvolene a v Banskej Bystrici, 1965 – 69 slovenčinu a dejepis na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. R. 1963 – 64 pracoval ako frézar a redaktor podnikových novín v Podpolianskych strojárňach v Detve, 1964 pracovník Stredoslov. stavieb, 1964 – 65 redaktor Čs. rozhlasu, 1969 – 72 Čs. televízie, 1972 pracovník Cestných stavieb a Okr. výboru Zväzarmu v Banskej Bystrici, 1974 – 77 učiteľ v Stredisku pre jazykovú výučbu vietnamských študentov v Ľubochni, 1977 pracovník Stavoindustrie v Banskej Bystrici, 1980 – 92 stredoškolský prof., 1992 – 93 primátor mesta Modrý Kameň, od 1992 poslanec Národnej rady Slov. republiky, žije v Modrom Kameni. Debutoval zbierkou autorských rozprávok Pristátie na Bielosienke (1981). Pre deti napísal Rozprávky z Tartušky (1985), humoristické rozprávky Tancovanie s drakom (1986) a pre starších čitateľov knihu poviedok Rosa z hviezd (1986). Ďalej napísal vedecko-fantastický román Hudba pre vesmíranov (1982), sci-fi poviedky Romanca o ehylte (1983), fantastický cestopis Okolo Galaxie za osemdesiat týždňov (1988), poviedky Safari na Podkovovitých (1990) a knihu Pastier padajúcich hviezd (1993). Okrem básnickej zbierky prírodnej a ľúbostnej lyriky Modré kvety Novohradu (1983) je aj autor knihy literatúry faktu Futbalový dekamerón (1987), historiografickej knihy Modrý Kameň (1993) a Krátkeho slovníku nárečia slovenského modrokamenského (1995).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Hudba pre vesmíranov (1982)
  • Okolo Galaxie za osemdesiat týždňov (1988)
  • Safari na Podkovovitých (1990)
  • Pastier padajúcich hviezd (1993)

  Poézia

  • Modré kvety Novohradu (1983)

  Pre deti a mládež

  • Próza

   Pristátie na Bielosienke (1981)
  • Rozprávky z Tartušky (1985)
  • Rosa z hviezd (1986)
  • Tancovanie s drakom (1986)

  Literatúra faktu

  • Futbalový dekamerón (1987)

  Sci-fi

  • Romanca o ehylte (1983)

  Odborná literatúra

  • Modrý Kameň (1993)
  • Krátkeho slovníku nárečia slovenského modrokamenského (1995)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si v auguste. Ján Fekete – 70. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 318. ŠAH: Ján Fekete –
  ŠAH: Pripomíname si v auguste. Ján Fekete – 70. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 318.

  ŠAH: Ján Fekete – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 7 – 8, s. 317 – 318.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013