Ján Dekan

Narodenie 6. 2. 1919 Šahy
Úmrtie 21. 8. 2007 Bratislava • Životopis autora

  R. 1929 – 37 študoval na reálnom gymnáziu v Šahách, 1938 – 43 na Filozofickej fakulte UK, resp. Slov. univerzity v Bratislave. Po základnej

  R. 1929 – 37 študoval na reálnom gymnáziu v Šahách, 1938 – 43 na Filozofickej fakulte UK, resp. Slov. univerzity v Bratislave. Po základnej vojenskej službe pracoval r. 1946 – 48 ako redaktor v Historickom ústave SAVU, 1948 – 51 riaditeľ Historického ústavu Matice slov. v Martine, od 1951 vedúci Katedry archeológie a dejín umenia a neskôr dekan Filozofickej fakulty UK, 1964 – 73 riaditeľ Archeologického ústavu SAV, 1973 – 86 riaditeľ Umenovedného ústavu SAV v Bratislave. Vo vedeckom výskume sa sústredil na archeologické bádanie najstarších dejín Slovenska, antické, byzantské a veľkomoravské umenie. Z týchto oblastí publikoval desiatky vedeckých štúdií v odborných periodikách a zborníkoch a monografické práce Začiatky slovenských dejín a Ríša Veľkomoravská (1951), Herkunft und Ethnizitat der gegossenen Bronzeindustrie der VIII. Jahrhunderts in Karpatenbecken (1972), Apoteóza slobody na antickej mise zo Stráží (1979). Autor monografie Veľká Morava – Doba a umenie (1976), vydaná vo viacerých rečiach; výtvarných katalógov viacerých slov. umelcov (J. Kulich, D. Kuzma, Ľ. Cvengrošova, M. Klimčak, T. Banik a i.) a esejisticky ladených spomienok Ako som to videl a vnímal uverejnených v Slov. pohľadoch (1993 - 94).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • Ako som to videl a vnímal (v Slovenských pohľadoch 1993 – 94)

  Literatúra faktu

  • Veľká Morava – Doba a umenie (1976)

  Odborná literatúra

  • Ríša Veľkomoravská (1951)
  • Začiatky slovenských dejín (1951)
  • Herkunft und Ethnizitat der gegossenen Bronzeindustrie der VIII. Jahrhunderts in Karpatenbecken (1972)
  • Apotpóza slobody na antickej mise zo Stráží (1979)

  Iné

  • Apoteóza slobody na antickej mise zo Stráží (1979)
  • Rozbité ilúzie (2004, 1.vydanie)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  MELICHER, Jozef: Skeptická múdrosť času. Ján Dekan: Rozbité ilúzie. (Recenzia). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 121, 2005, č. 1, s. 128 – 129.
  MELICHER, Jozef: Skeptická múdrosť času. Ján Dekan: Rozbité ilúzie. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 1, s. 128 – 129.

  ŠAH: Pripomíname si. Ján Dekan. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 156.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013