Ján Brezina

Narodenie 1. 1. 1917 Východná
Úmrtie 4. 8. 1997 Bratislava • Pseudonym

  Mirko Breza, Zina B.
 • Životopis autora

  Ján Brezina r. 1929 – 37 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1937 – 41 slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK,

  Ján Brezina r. 1929 – 37 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1937 – 41 slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK, resp. Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách pôsobil najprv ako úradník, 1943 – 46 vedecký pracovník Literárnovedného ústavu SAVU v Bratislave, od 1946 v Matici slov. v Martine, kde bol r. 1952 – 54 aj šéfredaktorom vydavateľstva, od 1954 vedecký pracovník Ústavu slov. literatúry SAV (1970 – 73 jeho riaditeľ). Básnik, literárny historik a teoretik i prekladateľ. Do literatúry vstúpil ako člen skupiny slov. nadrealistov zbierkami Nikdy sa nestretnem (1941) a Volanie miesto spánku (1945). Autor zbierok Anjel pokoja, Slnečný deň pre všetkých, Najvyšší čas, Vrchy sa ubránia (vydaných 1946 – 48), poémy V povstaní (1955), Okrídlený deň, Vidím a vstávam, V zornom poli čierny strom a i. Staršie nadrealistické básne i nové verše spojil do výberu Volanie miesto spánku (1967), po ktorom nasledovali v 70. rokoch zbierky Nárečie hudby (1971), Nezaspí prvosienka (1975), Nočné bdenie (1979). V záverečnom období plodnej básnickej tvorby v 80. rokoch vydal zbierky Baladická suita, Horúcou linkou, Sviatok margarét, Pre koho svitá, ako aj výber Diagram blesku (1985). Ako literárny historik a vedec hodnotil hlavne poéziu Slov. moderny. Autor monografických prác Ivan Krasko (1946), Slov. poézia v revolučných rokoch 1917 – 1921 (1957), Básnik Vladimír Roy (1961), Poézia Fraňa Kráľa a problémy slovenskej poetiky (1968), Básnické dielo Laca Novomeského (1982), Básnik  Ján Poničan (1988), študií o Hviezdoslavových básňach, o poézii M. Válka a i. Venoval sa aj prekladom z francúzskej literatúry (Balzac, Baudelaire, Eluard a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Baladická suita (80. roky)
  • Horúcou linkou (80. roky)
  • Okrídlený deň (60. roky)
  • Pre koho svitá (80. roky)
  • Sviatok margarét (80. roky)
  • V zornom poli čierny strom (60. roky)
  • Vidím a vstávam (60. roky)
  • Nikdy sa nestretnem (1941)
  • Volanie miesto spánku (1945)
  • Anjel pokoja (1946)
  • Slnečný deň pre všetkých (1947)
  • Najvyšší čas, Vrchy sa ubránia (1948)
  • V povstaní (1955)
  • Nárečie hudby (1971)
  • Nezaspí prvosienka (1975)
  • Nočné bdenie (1979)
  • Diagram blesku (1985, výber)

  Literárna veda

  • Ivan Krasko (1946)
  • Slov. poézia v revolučných rokoch 1917 – 1921 (1957)
  • Básnik Vladimír Roy (1961)
  • Poézia Fraňa Kráľa a problémy slovenskej poetiky (1968)
  • Básnické dielo Laca Novomeského (1982)
  • Básnik Ján Poničan (1988)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  Autor neuved.: JÁN BREZINA (1956, Martin) vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. ... In: Romboid , roč. LIII, 8. 12. 2018, č. 8, s. 73.
  Autor neuved.: JÁN BREZINA (1956, Martin) vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. ... In: Romboid, roč. LIII, 8. 12. 2018, č. 8, s. 73.

  KAMENČÍK, Marián: Nadrealisti z Hurbanovej ulice... In: FRAKTÁL, roč. 1, 2018, č. 1, s. 78. – 84.

  VLNKA, Jaroslav: K chápaniu smrti v nadrealistickej poézii. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 82 – 89.

  HOCHEL, Igor: Generačná výpoveď zrelého štyridsiatnika. Ján Brezina: Spievanie dospievanie. (Recenzia).  In: RAK, roč. VIII., 2003, č. 6, s. 50 – 52.

  MOYŠOVÁ, Stanislava: Kto ste, pane? Ján Brezina: Spievanie dospievanie. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 11, s. 126 – 128.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013