Foto © Peter Procházka
Foto © Peter Procházka
 • Pseudonym

  Pavol Habič
 • Prekladá z jazykov

  Nemecký jazyk
  Francúzsky jazyk
  Anglický jazyk
 • Životopis autora

  Ján Boor r. 1925 – 33 absolvoval gymnázium v Skalici, 1933 – 39 študoval francúzštinu a nemčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave,

  Ján Boor r. 1925 – 33 absolvoval gymnázium v Skalici, 1933 – 39 študoval francúzštinu a nemčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1937 – 38 bol na študijnom pobyte vo Viedni a v Grenobli. Po štúdiách bol r. 1939 – 43 prof. na gymnáziách v Tisovci a v Liptovskom Mikuláši, 1943 – 45 vojak a účastník SNP, po vojne pracoval na Povereníctve informácií v Bratislave, 1946 – 52 referent Literárnohistorického odboru Matice slov. v Martine, 1952 – 56 odborný asistent na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde bol od 1956 doc. a 1969 prof. na Vysokej škole múzických umení. Ako literárny a divadelný vedec bol znalcom západných literatúr, dejín a teórie dramatického umenia, ktorému okrem početných vedeckých štúdií venoval práce O západných realistoch (1954), Dialektika dejín divadla (1977), Dráma proti útlaku (1980), Dráma a divadlo sveta (1985). Popri teatrologických prácach vydal cestopisné črty Mexiko (1949) a knihu o fiktívnych stretnutiach Komenského s vynikajúcimi osobnosťami Dni súzvuku (1973). Je autorom rozhlasových a televíznych hier Zábavky s nesmrteľnými (1970), Faust a Mefisto v Paríži (knižne Náš Faust, 1982). Prekladateľ svetových dramatikov a prozaikov (Shakespeare, Goethe, Whitman, Steinbeck, Hauptmann, Strindberg, Tolstoj, Saint-Exupéry a i.), zostavil výber Moderná americká dráma (1964), eseje vydal pod názvom Návraty k istotám (1998).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • Dni súzvuku (1973)
  • Návraty k istotám (1998)

  Dráma

  • Zábavky s nesmrteľnými (1970)
  • Náš Faust (1982)

  Literatúra faktu

  • Mexiko (1949)

  Odborná literatúra

  • Moderná americká dráma (1964)
  • Dialektika dejín divadla (1977)
  • Dráma proti útlaku (1980)
  • Dráma a divadlo sveta (1985, výber štúdií)

  Literárna veda

  • O západných realistoch (1954)

  Rozhlasová tvorba

  • Faust a Mefisto v Paríži (1972)

  Prekladateľská činnosť

  • Faidra
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ČAKANEK, Ján: Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry a jeho miesto v súčasnej translatológii. In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2, s. 247
  ČAKANEK, Ján: Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry a jeho miesto v súčasnej translatológii. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 247 – 252.

  Autor neuved.: Esejistický univerzalista, profesor Ján Boor (Výročia a jubileá. K storočnici Jána Boora).  In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 4, s. 27 – 29.

  LEHUTA, Emil: Ján Boor odišiel do spomienky. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118,  2002, č. 12, s. 133 – 134.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013