©Foto Peter Prochazka
©Foto Peter Prochazka
 • Prekladá do jazykov

  Slovenský jazyk
 • Prekladá z jazykov

  Český jazyk
 • Životopis autora

  Ján Barica v r. 1940 – 48 študoval na gymnaáiu v Trenčíne, 1948 – 52 na Právnickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Už počas

  Ján Barica v r. 1940 – 48 študoval na gymnaáiu v Trenčíne, 1948 – 52 na Právnickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Už počas štúdií bol redaktorom časopisu Borba, r. 1950 – 52 pracoval v redakcii týždenníka Štart, po absolvovaní základnej vojenskej služby bol r. 1954 – 56 redaktorom denníka Smena, 1956 – 58 tlačovým tajomníkom Povereníctva stavebníctva, potom pôsobil znova ako redaktor v Bratislave: 1958 – 72 vo vydavateľstve Mladé letá, 1972 – 74 v Slov. ústredí knižnej kultúry, 1974 – 76 vo vydavateľstve Pallas, 1976 – 81 v Čs. rozhlase, 1981 – 89 vo vydavateľstve Smena, od r. 1989 na dôchodku. Ako tvorca v oblasti literatúry faktu je autorom populárno-náučných kníh pre mládež: Krásy Slovenska (1963), Automobily sveta (1967), Dopravné čudá (1968), Slovenské národné povstanie (1974), Milan Rastislav Štefánik (1990), autorsky pripravil encyklopedické diela Slávni priekopníci slovenskej vedy a techniky (1979), Vede a národu (1984), Slovenský panteón (1998), Malý slovenský panteón vedy a techniky (2004). Píispevky z oblasti popularizácie dejín vied a techniky publikoval v periodikách, spolupracoval s rozhlasom a venoval sa aj prekladaniu diel z tejto oblasti do slovenčiny.

   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Krásy Slovenska (1963)
  • Automobily sveta (1967)
  • Dopravné čudá (1968)
  • Slovenské národné povstanie (1974)
  • Milan Rastislav Štefánik (1990)

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník , roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5. KENDA, Milan (pri
  BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

  KENDA, Milan (pri príležitosti odovzdávania cien AOSS v Zichyho paláci 24. 6. 2005): Cena Klubu literatúry faktu za rok 2004. Ján Barica: Malý slovenský panteón vedy a techniky. In: Knižná revue, roč. XV, 3. 8. 2005, č. 16 – 17, s. XIII.

  KALNÝ, Slavo (z rozlúčkového prejavu): Umrel Ján Barica (Ľútoriadky. Zápisník. ). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 11, s. 134 – 134.

  ŠAH: Ján Barica – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 12, s. 158.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Vojtecha Zamarovského (2002)

 

Obálka slniečka september 2013