• Životopis autora

  R. 1953 – 56 študoval na strednej škole v Topoľčanoch, 1956 – 61 históriu a dejiny umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1961 – 63

  R. 1953 – 56 študoval na strednej škole v Topoľčanoch, 1956 – 61 históriu a dejiny umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1961 – 63 pracovník Št. slov. ústredného archívu, 1963 – 69  Historického múzea SNM, od r. 1969 Historického ústavu SAV v Bratislave. Publikačne činný od r. 1965, keď začal uverejňovať študie z oblasti novších a najnovších slov. dejin 20. stor. v odborných časopisoch doma i v zahraničí, pričom osobitný dôraz kládol na politické dejiny, dejiny kultúry, problematiku historického povedomia a i. Autor monografie Začiatky marxistického historického myslenia na Slovensku (1984), práce Na společné cestě (s J. Harnom, 1988),  knihy Po stopách tragédie (1991), prác Slovenský štát (1992) a Tragédia politika, kňaza a človeka (1998). Úvahy, štúdie a polemiky z novších slov. dejín zhrnul do knihy Hľadanie a blúdenie v dejinách (2000). Samostatnymi kapitolami prispel do akademických syntéz Dejiny Slovenska 5 – 6 (1985 – 88), spoluautor viacerých historiografických prác a príručiek (Fašistický režim v českých krajinách a na Slovensku 1939 – 1945, 1983; Politický vývoj v slovenskom štáte a protifašistický odboj v rokoch 1939 – 1941, 1985; Ohlas a dôsledky vojny, 1986; Židia v Bratislave, 1997; Videli sme holokaust, 2002; Holokaust na Slovensku, 2003; Diktatur – Krieg – Vertreibung, 2005 a i.), zostavil súbor dokumentov Vatikán a Slovenská republika 1939 – 1945 (1992). Venuje sa aj tvorbe stredoškolských a vysokoškolských učebníc dejepisu. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • Hľadanie a blúdenie v dejinách (2000)

  Literatúra faktu

  • Fašistický režim v českých krajinách a na Slovensku 1939 – 1945 (1983)
  • Politický vývoj v slovenskom štáte a protifašistický odboj v rokoch 1939 – 1941 (1985, spoluautor)
  • Ohlas a dôsledky vojny (1986, spoluautor)
  • Po stopách tragédie (1991)
  • Slovenský štát (1992)
  • Židia v Bratislave (1997, spoluautor)
  • Videli sme holokaust (2002, spoluautor)
  • Holokaust na Slovensku (2003, spoluautor)
  • Diktatur – Krieg – Vertreibung (2005, spoluautor)
  • Tragédia politika, kňaza a človeka (2013, 2. dopl.vydanie)

  Odborná literatúra

  • Začiatky marxistického historického myslenia na Slovensku (1984)
  • Dejiny Slovenska 5 – 6 (1985, – 1988, spoluautor)
  • Na společné cestě (1988, s J. Harnom)
  • Holokaust na Slovensku 2 (2003, 1.vydanie)

  Editorská činnosť

  • Vatikán a Slovenská republika 1939 – 1945 (1992)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  MATLÁKOVÁ, Zlata: Dve zaujímavé stretnutia (Trnavská poetika v treťom roku svojho trvania). In: Lit:erárny týždenník , roč. XXXI, 9. 5.
  MATLÁKOVÁ, Zlata: Dve zaujímavé stretnutia (Trnavská poetika v treťom roku svojho trvania). In: Lit:erárny týždenník, roč. XXXI, 9. 5. 2018, č. 17 – 18, s. 2.

  ŠAH: Pripomíname si v auguste: Ivan Kamenec – 80. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 315 – 316.

  ŠAH: Pripomíname si v auguste: Ivan Kamenec – 75. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 318.

  ŠAH: Pripomíname si v auguste: Ivan Kamenec – 65. In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 318.

  ŠAH: Pripomíname si v auguste: Ivan Kamenec – 60. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 319.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Rad Ľudovíta Štúra I. triedy – štátne vyznamenanie prezidenta SR Andreja Kisku (9. 1. 2017)

 

Obálka slniečka september 2013