• Životopis autora

  Ivan JACKANIN v r. 1965 – 68 študoval na strednej škole v Prešove, kde 1968 – 72 absolvoval Pedagogickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika.

  Ivan JACKANIN v r. 1965 – 68 študoval na strednej škole v Prešove, kde 1968 – 72 absolvoval Pedagogickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika. R. 1972 – 74 pôsobil ako redaktor Ukrajinského štúdia Čs. rozhlasu v Prešove, 1975 – 79 učiteľ na základnej škole v Malcove, 1979 – 85 redaktor okr. Poddukelských novín v Bardejove, 1985 – 98 redaktor a šéfredaktor oddelenia ukrajinskej literatúry Slov. pedagogického nakladateľstva v Prešove, súčasne od r. 1990 zodpovedný redaktor literárnoumeleckej revue Dukľa, od 1998 prednáša ukrajinčinu na Katedre slovanských jazykov Filologickej fakulty Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Predstaviteľ ukrajinskej literatúry na Slovensku, ktorý sa venuje najmä prozaickej tvorbe a prekladateľskej činnosti. Prvé prózy publikoval časopisecky (Družno vpered, Dukľa), prispel do zborníka Molode vyno (1982), autor zbierok poviedok Misce prožyvaňňia (1987), Use zalyšyš (1990), Tini j šramy (1994), Vteča (1995), Drevjanyj smutok (1997), … jak zbyti psy (1998), Vernisaž (2000). Naposledy vydal romány Anhel nad mistom (2001), V us’omu vynni čoloviky (2004) a zbierku prozaických miniatúr Vteča bez vorottja (2010, Útek bez návratu), za ktorú získal Cenu Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku. V oblasti detskej literatúry vydal zbierku rozprávkových príbehov Natalka vže ne plače (1988) a knižku Čaryonij rjukzak (2006). So slov. literatúrou súvisia jeho aktivity a tvorba v oblasti umeleckého prekladu. Z ukrajinčiny do slovenčiny preložil poviedkovú knihu Š. Hanuščina Vysoké schody (1989) a ľudové rozprávky Majster Ivanko (1994), zo slovenčiny do ukrajinčiny pretlmočil antológiu zo súčasnej slov. poviedkovej tvorby Polehšujuci obstavyny (1994). Plodný publicista, literárnokritické a kultúrno-spoločenské články uverejňuje v slov., českej a ukrajinskej tlači, časopisoch a v zborníkoch, šíriteľ a propagátor ukrajinskej literatúry a kultúry na Slovensku a slov. na Ukrajine. Zostavil antológiu ukrajinskej poézie Sú také chvíle (2002). Držiteľ Ceny Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku Vteča bez vorottja - Útek bez návratu (Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku).

   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Molode vyno (1982, zborník)
  • Misce prožyvaňňia (1987)
  • Vysoké schody (1989)
  • Use zalyšyš (1990)
  • Tini j šramy (1994)
  • Vteča (1995)
  • Drevjanyj smutok (1997)
  • … jak zbyti psy (1998)
  • Vernisaž (2000)
  • Anhel nad mistom (2001)
  • V us’omu vynni čoloviky (2004)
  • Čornyj jasčyk zriloji damy (2009)
  • Vteča bez vorottja (2010, Útek bez návratu)
  • Zaducha (2013)

  Pre deti a mládež

  • Natalka vže ne plače (1988)
  • Čaryonij rjukzak (2006)

  Editorská činnosť

  Prekladateľská činnosť

  • Š. Hanuščin: Vysoké schody (1989)
  • Majster Ivanko (1994)
  • Polehšujuci obstavyny (1994)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  NIKOLAJ, Dušan – JACKANIN, Ivan: Spisovatelia vždy nájdu spoločnú reč (Rozhovor).  In: Literárny týždenník , roč. XXXI, 14. 3. 2018, č. 9
  NIKOLAJ, Dušan – JACKANIN, Ivan: Spisovatelia vždy nájdu spoločnú reč (Rozhovor).  In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 3. 2018, č. 9 – 10, s. 13.

  Autor neuved.: Ivan Jackanin (928. 8. 1950, Rešov) je popredný... (o ňom + ukážky z tvorby). In: Romboid, roč. LII, 2017, č. 9 – 10, s. 23.

  ZELINKA, Milan: Večnosť chvíľ Ivana Jackanina. Ivan Jackanin: Med a soľ (próza v ukrajinskom jazyku). (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX., 5. 7. 2017, č. 25 – 26, s. 14.

  MIKOLAJ, Dušan: Jaroslav Džoganík: Epickký profil Ivana Jackanina. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 5, s. 121 – 124.

  DACEJ, Vasiľ: Laudácia na knihu Ivana Jackanina Okamih blesku /Myť blyskavky (Prešov
  : SUPS, 2015). In: Romboid, roč. LII, február 2017, č. 1 – 2, s. 176 – 177.
  Laudácia je dostupná na:http://www.slovakwriters.com/ocenenia/rok-2014/laudacia/


  ŠAH: Pripomíname si v auguste. Ivan Jackanin – 65. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 320.

  ŠAH: Ivan Jackanin – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 7 – 8, s. 318.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia v rámci Ceny Ivana Franka 2016 za dielo Med i siľ – Med a soľ Cena Ivana Franka za rok 2016 za preklad diela Dve sestry – Dvi sestry zo slovenčiny do
  Prémia v rámci Ceny Ivana Franka 2016 za dielo Med i siľ – Med a soľ

  Cena Ivana Franka za rok 2016 za preklad diela Dve sestry – Dvi sestry zo slovenčiny do ukrajinčiny

  Cena Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku za básnickú zbierku Okamih blesku/Miť bliskavki (2015)

  Cena Ivana Franka za rok 2014 za preklad diela Ľuboš Jurík: Smerť ministra (Smrť ministra) zo slovenčiny do ukrajinčiny

  Cena Ivana Franka 2006 za prózu v ukrajinskom jazyku Čarivnyj rjukzak (Čarovný plecniak)

  Cena Ivana Franka za rok 2001 za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku za dielo Anhel nad mistom (Anjel nad mestom)
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013