• Pseudonym

  Ivan Podolinský
 • Prekladá do jazykov

  Slovenský jazyk
 • Prekladá z jazykov

  Ruský jazyk
  Maďarský jazyk
  Český jazyk
  Francúzsky jazyk
 • Životopis autora

  Otec → Karol Izakovič. R. 1945 – 53 študoval na gymnáziách v Bratislave, Martine a v Košiciach, 1953 – 58 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej

  Otec → Karol Izakovič. R. 1945 – 53 študoval na gymnáziách v Bratislave, Martine a v Košiciach, 1953 – 58 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1958 – 60 pôsobil ako redaktor časopisu Nová literatúra, 1960 – 92 redaktor a zástupca šéfredaktora v Slov. vydavateľstve krásnej literatúry (Tatran), 1992 – 94 riaditeľ sekcie umenia a literatúry na Ministerstve kultúry SR, žije v Bratislave. Od r. 1956 časopisecky uverejňoval črty, fejtóny, poviedky a cestopisné reportíže, literárnu publicistiku a kritiku, neskôr sa prezentoval rozhlasovými, divadelnými i televíznymi hrami a scenármi, prozaickú tvorbu doplnil o novely a romány, venoval sa aj prekladateľskej činnosti. Autor rozhlasových hier z histórie i zo súčasnosti: Smrť dona Juana (1963, ktorú neskôr spracoval ako divadelnú hru i ako televíznu inscenáciu), Katarzia (1965), Ten, čo kráča tmou (1967), Úbohý Pyrrhus (1968), Balada o odpúšťaní nevinným (1969), Proti veku nieto lieku (1972), Spomienky na Petrodvorec (1976), Viac ako láska (1980), Nie som stvorený pre samotu (1981), autor divadelnej hru Oidipus (1967), komédie Ploty stavať netreba (1977) a televíznej hry Všetci kozmonauti sa cítia výborne… (1975). Deťom a mládeži adresoval televízny seriál Dobrodružstvá Ivka-Pivka (1969), ktory r. 1978 upravil do podoby rovnomennej rozprávkovej knižky a rozhlasovej hry Fujarôčka moja, napísal aj bábkovú hru Veľké preteky (1974). Próza pre dospelých - dvojnovela Rekviem (1970), historický román Rasputin a cárovná (1972). Televíznu hru Všetci kozmonauti sa cítia výborne… prepracoval na vedecko-fantastickú prózu Cudzie svety (1975), rozhlasovú hru Spomienky na Petrodvorec  zasa na román Fontány (1978). Autor populárno-náučných kníh Posledný Azték alebo Chvála archeológie (1981), Indiánska krv (1993), Atahualpa, posledný Inka (1994); životopisných románov o P. I. Čajkovskom Chvíle šťastia, roky múk (1983), o M. P. Musorgskom Geniálny diletant (1989) a zbierok psychologických poviedok zo súčasnosti Lámanie ľadov (1986). V ostatnom období vydal biografické romány o panovníkoch a dejateľoch ruských a európskych dejín: Život a smrť (1999), V meste kráľov (2001), Biskup a kráľ (2004) a i. Prekladal z ruštiny, preložil 22 prozaických diel (M. A. Bulgakov, I. A. Gončarov, J. M. Nagibin a i.) a 24 divadelných hier (A. P. Čechov, L. M. Leonov, K. M. Simonov a i.), ktoré uviedli slov. profesionálne divadlá.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Rekviem (1970)
  • Rasputin a cárovná (1972)
  • Cudzie svety (1975, prepracovaná televízna hra Všetci kozmonauti sa cítia výborne…)
  • Fontány (1978, prepracovaná rozhlasová hra Spomienky na Petrodvorec)
  • Chvíle šťastia, roky múk (1983)
  • Lámanie ľadov (1986)
  • Geniálny diletant (1989)
  • Život a smrť (1999)
  • V meste kráľov (2001)
  • Biskup a kráľ (2004, 1.vydanie)
  • Zachráňte mi syna (2007, 1.vydanie)

  Dráma

  • Oidipus (1967, divadelná hra)
  • Všetci kozmonauti sa cítia výborne… (1975, televízna hra)
  • Ploty stavať netreba (1977, komédia)

  Pre deti a mládež

  • Veľké preteky (1974, bábková hra)
  • Dobrodružstvá Ivka-Pivka (1979)
  • Indiánska krv (1993)
  • Atahualpa, posledný Inka (1994)

  Literatúra faktu

  • Posledný Azték alebo Chvála archeológie (1981)

  Scenáristika

  • Dobrodružstvá Ivka-Pivka-izakovic (1969, televízny seriál pre deti a mládež)
  • Všetci kozmonauti sa cítia výborne… (1975, televízna hra)

  Rozhlasová tvorba

  • Smrť dona Juana (1963, hra, neskôr aj divadelná hra a televízna inscenácia)
  • Katarzia (1965, hra)
  • Ten, čo kráča tmou (1967, hra)
  • Úbohý Pyrrhus (1968, hra)
  • Balada o odpúšťaní nevinným (1969, hra)
  • Proti veku nieto lieku (1972, hra)
  • Fujarôčka moja (1974, hra pre deti a mládež, úpravený tel. seriál Dobrodružstvá Ivka-Pivka)
  • Spomienky na Petrodvorec (1976, hra)
  • Viac ako láska (1980, hra)
  • Nie som stvorený pre samotu (1981, hra)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Ivan Izakovič – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 11, s. 157 – 158. BODACZ, Bohuš: Ivan Izakovič: Biskup a
  ŠAH: Ivan Izakovič – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 11, s. 157 – 158.

  BODACZ, Bohuš: Ivan Izakovič: Biskup a kráľ. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 5, s. 105.

  SCHUSTER, Michal: Otázky zdravia a mravnosti. Ivan Izakovič: Zachráňte mi syna (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 1. 8. 2007, č. 16 – 17, s. 5.

  HALVONÍK, Alexander: Ivan Izakovič: Biskup a kráľ (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XIV, 24. 11. 2004, č. 24, s. 1.

  TUCHYNSKÝ, Jozef: História má dej (Ivan Izakovič: Rasputina cárovná). In: Knižná revue, roč. XII, 10. 7. 2002, č. 14 – 15, s. 5.

  BARANOVÁ, Barbora: Chráň nás, bože, pred ruskou revolúciou (Ivan Izakovič: Život a smrť. Tragédia posledného ruského cára). In: Knižná revue, roč. IX, 2. 9. 1999, č. 18, s. 5.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena VÚB za literatúru faktu pre dospelých Život a smrť (1999)

 

Obálka slniečka september 2013