Ivan Horváth

Narodenie 26. 7. 1904 Senica
Úmrtie 5. 9. 1960 Bratislava • Pseudonym

  I. H. Olšovský, Ivan H. Olšovský, Ivan Horváth Olšovský, Ivan Olšovský, Ján M. Hort, Ohio
 • Životopis autora

  R. 1914 – 22 študoval na gymnáziu v Bratislave, 1922 – 24 právo na univerzitách v Bratislave, Prahe a v Drážďanoch, 1924 – 27 diplomaciu na

  R. 1914 – 22 študoval na gymnáziu v Bratislave, 1922 – 24 právo na univerzitách v Bratislave, Prahe a v Drážďanoch, 1924 – 27 diplomaciu na Sorbonne v Paríži, 1927 – 28 dokončil vysokoškolské štúdiá na Právnickej fakulte UK v Bratislave. R. 1928 – 31 pôsobil ako advokátsky koncipient v Bratislave, 1931 – 39 verejný notár, od 1939 samostatný advokát v Senici. V období slov. štátu sa zapojil do druhého čs. odboja, od 1943 člen ilegálnej SNR, 1944 účastník SNP, člen Ústredného výboru KSS. Po vojne r. 1945 povereník sociálnej starostlivosti, 1945 – 48 podpredseda SNR, súčasne 1946 – 48 šéfredaktor časopisu Kultúrny život v Bratislave, 1948 – 49 delegát ČSR pri Organizácii spojených národov, 1948 – 50 čs. veľvyslanec v Budapešti. R. 1950 ho obvinili z tzv. slov. buržoázneho nacionalizmu, 1950 – 59 nezákonne väznený, od r. 1959 zamestnanec Úradu sociálneho a dôchodkového zabezpečenia v Bratislave. Modernistický prozaik a ľavicovo orientovaný intelektuál, blízky skupine davistov, ktorý vo svojej prozaickej tvorbe uplatnil viaceré avantgardné postupy. Po časopiseckych začiatkoch (Vatra, Mladé Slovensko, Slov. svet a i.). Knižne vydal zbierku krátkych próz Mozaika života a snov (1923), knihu Človek na ulici (1928), obsahujúcu dve rozsiahlejšie novely (Bratia Jurgovci, Laco a Bratislava), prozaické dielo - zbierka piatich noviel Vízum do Európy (1930), zbierku noviel Tak sa to malo stať (1944), knihu Návrat do Paríža (1947) a novelu Život s Laurou (1948). Viacero psychologicky prepracovaných noviel uverejnil v Slov. pohľadoch. Výber z jeho noviel vyšiel v českom, litovskom, nemeckom a v poľskom jazyku. Písal aj bábkove hry vydané vo zv. Počkaj nás, Gašparko (1948). Plodný publicista, venoval sa kultúrnym a neskôr i politickým otázkam. Z francúzštiny preložil Maupassantov román Život (1965).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Mozaika života a snov (1923)
  • Človek na ulici (1928, obsahuje novely: Bratia Jurgovci, Laco a Bratislava)
  • Vízum do Európy (1930)
  • Tak sa to malo stať (1944)
  • Návrat do Paríža (1947)
  • Život s Laurou (1948)
  • Dielo. (Človek na ulici. Strieborný prach. Vízum do Európy. Nepravdepodobný advokát. Tak sa to malo stať. Život s Laurou. Návrat do Paríža) (1987, zost. K. Rosenbaum)

  Pre deti a mládež

  • Počkaj nás, Gašparko (1948, bábková hra)

  Literárna veda

  Prekladateľská činnosť

  • Guy de Maupassant: Život (1965)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady , roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 10 – 11, 13. HALVONÍK, Alexander:
  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 10 – 11, 13.

  HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 93.

  Svoradová, Veronika: Okno do duše Európana. Ivan Horváth: Prózy. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 3, s. 36 – 37.

  HORVÁTHOVÁ, Jana: Z denníka Jany Horváthovej. In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 1, s. 15 – 16.

  FELDEK, Ľubomír: Spomienka na Ivana Horvátha. In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 1, s. 11 – 13.

  (V): Ivan Horváth. In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 1, s. 11.

  FELDEK, Ľubomír: Spomienka na Ivana Horvátha (26. 7. 1904 Senica – 5. 9. 1960 Bratislava). In: Knižná revue, 29. 9. 2004, č. 20, s. 3.

  KUZMÍKOVÁ, Jana: Rovnica s dvoma neznámymi u Ivana Horvátha. In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 6, s. 485 – 492.

  MATEJOV, Radoslav: Nože osudu v ranách tvorby (Ivan Horváth: Vízum do Európy). In: Knižná revue, roč. XI. 18. 4. 2001, č. 8, s. 3.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013