Imrich Vaško

Narodenie 8. 11. 1936 Ondrašovce
Úmrtie 9. 2. 2010 Ružomberok • Životopis autora

  Imrich VAŠKO (8. 11. 1936 – 9. 2. 2010) – básnik ,  literárny kritik, vedec, publicista, vysokoškolský učiteľ, mim. prof. Katolíckej

  Imrich VAŠKO (8. 11. 1936 – 9. 2. 2010) – básnik literárny kritik, vedec, publicista, vysokoškolský učiteľ, mim. prof. Katolíckej univerzity v Ružomberkuv, funkcionár.
  R. 1952 – 56 študoval na Pedagogickej škole, 1956 – 59 slovenčinu a ruštinu na Filologickej fakulte Vysokej školy pedagogickej, 1959 – 60 na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Od 1960 pracovník, po novembri 1989 vedúci Katedry slov. jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (teraz Prešovská univerzita), od r. 2000 na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V období normalizácie po r. 1968 diskriminovaný. Ako literárny kritik a historik vstúpil do literatúry v polovici 60. rokov článkami, glosami, recenziami a štúdiami o súčasnej slov. poézii. Ako východisko estetických a etických hodnôt mu bola Rúfusova poézia, neskôr si všíma medzivojnových autorov Plávku, Smreka, Lukáča, Ondrejova, Hečka a i. V 70. rokoch sa sústredil na medzivojnovú avantgardu. Vydal antológie pre stredoškolskú mládež Žriedlo (1972), Súradnice (1977), príležitostné zborníky A slovo čisté (1975) o L. Novomeskom, Wolker v nás (1976), zborník Rieky, hory, hviezdy a človek. Cesta a posolstvo Rudolfa Jašíka (1978). Po r. 1989 sa venoval Beniakovi, básnikom katolíckej moderny, slov. exilovej tvorbe. Vydal zborníky mladých autorov, ako editor prispel k vydaniu diela J. Pada, J. Zborovjana, M. Válka, M. Rúfusa a i. Svoju poéziu vydal v bibliofíliách Oravské akordy (1984) a Dôverné oslovenia (1989), spoluautor Inaugurálie (1990), autor kapitoly o medzivojnovej literatúre v Dejinách slovenskej literatúry (1984), monografie Kapitoly zo slovenskej medzivojnovej poézie (1985), vysokoškolských skrípt Život slova (1990), literárneho sprievodcu Pamätný dom P. J. Šafárika (spoluautor, 1986), eseje Pavol Horov – básnik domova (1987). Jeho štúdie, reflexie a marginálie vyšli pod názvom Iniciály: Od Šafárika k Sládkovičovi (1997), ďalej vydal So Šafárikom v erbe (1995), monografickú prácu o M. Rúfusovi Uložený údel (2000). Rúfusovej tvorbe venoval aj esej Závetcovia (2005) a monografiu Milan Rúfus (2010); zostavil jubilejnú publikáciu Filozofická fakulta KU v Ružomberku 2000 – 2004 (2005).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Oravské akordy (1984)
  • Dôverné oslovenia (1989, spoluator)
  • Inaugurácie (1990)

  Esej

  • Pavol Horov – básnik domova (1987)
  • Závetcovia (2005)

  Odborná literatúra

  Literárna veda

  • Žriedlo (1972)
  • A slovo čisté (1975)
  • Wolker v nás (1976)
  • Súradnice (1977)
  • Rieky, hory, hviezdy a človek. Cesta a posolstvo Rudolfa Jašíka (1978)
  • Dejiny slovenskej literatúry (1984, autor jednej kapitoly)
  • Kapitoly zo slovenskej medzivojnovej poézie (1985)
  • Pamätný dom P. J. Šafárika (1986, spoluautor)
  • So Šafárikom v erbe (1995)
  • Iniciály: Od Šafárika k Sládkovičovi (1997)
  • Uložený údel (2000)
  • Milan Rúfus (2010, 1.vydanie)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2,
  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 291.

  -rež-: Úcta vzácnemu človeku. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 20. 9. 2017, č. 31 – 32, s. 15.

  PODRACKÁ, Dana: Imrich Vaško: Milan Rúfus. In: Knižná revue, roč. XX, 12. 5. 2010, č. 10, s. 1.

  -pj-: Odišiel Imrich Vaško. In: Knižná revue, roč. XX, 17. 2. 2010, č. 4, s. 11.

  ŠAH: Imrich Vaško. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 11, s. 157.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013