Imrich Sečanský

Narodenie 6. 9. 1914 Budapešť (Maďarsko)
Úmrtie 29. 11. 2013 Bratislava • Životopis autora

  R. 1925 – 33 študoval na gymnáziu v Trnave, 1933 – 39 na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, 1940 – 41 Slov. univerzity v Bratislave. R. 1941

  R. 1925 – 33 študoval na gymnáziu v Trnave, 1933 – 39 na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, 1940 – 41 Slov. univerzity v Bratislave. R. 1941 – 45 pôsobil ako sekundárny lekár v Liečebnom ústave Robotníckej sociálnej poisťovne, 1945 vedúci zdravotného odboru Ústredného národného výboru hlavného mesta Bratislavy, 1946 – 52 riaditeľ Št. ústavu pre výživu ľudu a dietetiku pri Povereníctve zdravotníctva, 1953 – 94 internista-diabetológ Ústavu národného zdravia, resp. Nemocnice s poliklinikou v Bratislave, kde od r. 1994 žil na dôchodku. Ťažisko jeho vedeckovýskumnej, populárno-náučnej i publikačnej činnosti spočívalo v oblasti internej medicíny, diabetológie, dietetiky a racionálnej výživy. Túto problematiku spracoval vo vyše 20 samostatných monografických i kolektívnych dielach, z ktorých popularizačný žáner literatúry faktu čiastočne spĺňajú publikacie ABC kuchárskeho umenia, Varíte radi? (obe 1963), Radostné umenie kuchárske (1978), Ako schudnúť? (1990), Varíme diabetikom (2000) a i., viaceré z nich boli preložené do češtiny, poľštiny a ruštiny. Popularizačné články uverejňoval od r. 1930 aj v novinách (Práca, Pravda, Smena, Večerník) a časopisoch (DAV, Pero, Slovenka, Slovensko, Život a i.). Autor memoárovej literatúry Spomienky a vyznania lekára. Polstoročie slovenskej internej medicíny (1997), za ktorú získal Cenu E. E. Kischa. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Varíte radi? (1963)
  • Radostné umenie kuchárske (1978)
  • Ako schudnúť? (1990)
  • Spomienky a vyznania lekára. Polstoročie slovenskej internej medicíny (1997)
  • Varíme diabetikom (2000)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  PUŠKÁROVÁ, Mária: Zdravie chorého je najvyšší zákon (Imrich Sečanský: Spomienky a vyznania lekára). In: Knižná
  PUŠKÁROVÁ, Mária: Zdravie chorého je najvyšší zákon (Imrich Sečanský: Spomienky a vyznania lekára). In: Knižná revue, roč. VIII, 18. 2. 1998, č. 4, s. 5.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Vojtecha Zamarovského za rok 2010 za prínos do literatúry faktu

 

Obálka slniečka september 2013