• Životopis autora

  Študoval na Elektrotechnickej fakulte Slov. vysokej školy technickej v Bratislave. Od skončenia štúdií prednáša elektrotechniku na

  Študoval na Elektrotechnickej fakulte Slov. vysokej školy technickej v Bratislave. Od skončenia štúdií prednáša elektrotechniku na Strojnííckej fakulte Slov. technickej univerzity v Bratislave. Prvú poviedku Stopa v piesku uverejnil v antológii Na zemi (1975), ďalšie krátke prózy vyšli časopisecky. Knižne debutoval spoločenskou novelou Blízkosť (1978), jeho dva románove pokusy ostali v rkp. Zostavovateľ zborníka esejí a článkov Slovenska My v Európe (1997). Od r. 1970 sa ťažiskovo venoval tvorbe odbornej literatury, autor a spoluautor početných materiálov, monografických prác a najmä vysokoškolských učebníc z oblasti elektrotechniky.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Na zemi (1975, antológia, spoluautor)
  • Stopa v piesku (1975, uverejnená v antológii Na zemi)

  Esej

  • My v Európe (1997, zborník esejí a článkov)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Igor Kšiňan – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 121, 2005, č. 9, s. 158. ŠAH: Igor Kšiňan – 70.
  ŠAH: Igor Kšiňan – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 9, s. 158.

  ŠAH: Igor Kšiňan – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 158.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013