Herman Klačko

Narodenie 22. 10. 1913 Irkutsk (Rusko)
Úmrtie 30. 8. 1996 Bratislava



 • Pseudonym

  Herman Vasilijev Klačko
 • Životopis autora

  Otec → Rudolf Klačko. Študoval na gymnáziách v Revúcej a v Martine, kde r. 1932 maturoval, 1933 – 35 na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v

  Otec → Rudolf Klačko. Študoval na gymnáziách v Revúcej a v Martine, kde r. 1932 maturoval, 1933 – 35 na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, 1940 promoval na univerzite v Bratislave. R. 1941 – 43 tajomník na vyslanectve Slov. republiky v Bukurešti. Počas vojny sa zapojil do druhého čs. odboja, 1943 – 44 pracovník čs. vojenskej misie v Istanbule, Jeruzaleme a v Káhire, 1944 – 45 komentátor rozhlasového oddelenia čs. exilového Ministerstva zahraničných vecí v Londýne. R. 1945 – 48 čs. konzul v Bombaji, 1948 pracovník Ministerstva zahraničných vecí v Prahe a charge d’affaires na čs. vyslanectve v Ankare, 1949 –51 legačný radca v Kodani, 1951 – 52 sa liečil v Tatranskej Polianke, 1952 –53 po vykonšruovanom procese väznený v pracovnom tábore v Ružomberku, 1953 – 54 robotník v záhradníctve v Petržalke, 1954 – 56 redaktor Slov. vydavateľstva krásnej literatúry, 1956 – 59 nezamestnaný, 1959 – 62 organizačný tajomník Orientalistickej spoločnosti pri SAV, 1962 – 71 pracoval na projekte UNESCO Východ-Západ a v Čs. komisii pre spoluprácu s UNESCO, 1971 – 73 pracovník redakcie časopisu Expres, 1973 – 75 vydavateľstva Slov. spisovateľ od r. 1975 žil na dôchodku v Bratislave. Autor novely Loď Cantabria (1965), románu Ráno v Bombaji (1969), románu pre deti a mladež Vyšívaná črievica (1956), bábkovej hry Šibal Bírbal (1957), rozprávkovej knižky Múdry Bírbal (1969), televíznej hry pre deti Básnikova cesta do neba, Bírbal a sprisahanci (obe 1973), rozhlasovej hry pre mládež Čierny beloch (1981), popularizačnej knižky Svetlá i tiene Indie (1947), informatívnej publikácie Týždeň v UNESCO (1972). Venoval sa tiež prekladateľskej činnosti, prozaické a dramatické práce prekladal z ruštiny (A. Agranovskij, V. Bianki, V. Galaktionov, M. Gorkij, M. Šolochov) a z francúzštiny (A. France), z angličtiny preložil knihu indických rozprávok M. R. Ananda Granátové jablko (1957).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Loď Cantabria (1965)
  • Ráno v Bombaji (1969)

  Pre deti a mládež

  • Vyšívaná črievica (1956)
  • Šibal Bírbal (1957, bábková hra)
  • Múdry Bírbal (1969)

  Literatúra faktu

  • Svetlá i tiene Indie (1947)
  • Týždeň v UNESCO (1972)

  Scenáristika

  • Básnikova cesta do neba (1973, televízna hra pre deti)
  • Bírbal a sprisahanci (1973)

  Rozhlasová tvorba

  • Čierny beloch (1981)

  Prekladateľská činnosť

  • Anand, M. R.: Granátové jablko (1957)

 

Obálka slniečka september 2013