• Životopis autora

  Študoval na gymnáziách v Trnave, Senici a v Kremnici, kde 1953 maturoval, 1953 – 58 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK  v Bratislave. R. 1957

  Študoval na gymnáziách v Trnave, Senici a v Kremnici, kde 1953 maturoval, 1953 – 58 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK  v Bratislave. R. 1957 – 61 pracoval ako redaktor v Slov. vydavateľstve krásnej literatúry, potom vo vydavateľstve Mladé letá, od 1963 pracovník, od 1973 vedecký pracovník Ústavu slov. literatúry SAV v Bratislave. Problematike literatúry pre mládež sa venoval od čias vysokoškolských štúdií. V Slov. pohľadoch, Zlatom máji, Slov. literatúre a i. časopisoch uverejňoval recenzie a kritiky o dielach detskej literatúry, najmä o próze určenej dospievajúcej mládeži od H. Zelinovej, E. Čepčekovej, E. Gašparovej, J. Bodeneka a J. Horáka, po 1989 sa orientoval na dielo J. C. Hronského; analyzoval postavenie a charakter slov. detskej literatúry v 30. a 40. rokoch 20. stor.; spolupracoval na tvorbe dvoch vydaní Slovníka slovenskych spisovateľov pre deti a mládež; Slovníka slovenských spisovateľov Encyklopédie slovenských spisovateľov. Organizátor mnohých podujatí na poli detskej literatúry.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Encyklopédia slovenských spisovateľov (spoluautor)
  • Slovníka slovenských spisovateľov (spoluautor)
  • Slovníka slovenskýych spisovateľov pre deti a mládež (spoluautor)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Henrich Pifko – 85 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 133, 2017, č. 10, s. 156.
  ŠAH: Henrich Pifko – 85 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 10, s. 156.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013