Gustáv Viktory

Narodenie 7. 9. 1914 Trnava
Úmrtie 24. 12. 1975 Trnava • Pseudonym

  Ján Guvik, Ondrej Daranský, Ondro Daran
 • Životopis autora

  Gustáv VIKTORY v r. 1926 – 34 študoval na reálnom gymnáziu v Trnave, 1934 – 40 na ev. teologickej fakulte v Bratislave, 1946 – 47 na univerzitách v Štokholme a v Uppsale. R. 1940 – 43

  Gustáv VIKTORY v r. 1926 – 34 študoval na reálnom gymnáziu v Trnave, 1934 – 40 na ev. teologickej fakulte v Bratislave, 1946 – 47 na univerzitách v Štokholme a v Uppsale. R. 1940 – 43 dištriktuálny a seniorálny kaplán, 1943 – 50 katechéta na dievčenskom gymnáziu v Bratislave, 1950 – 60 ev. farár v Petržalke, 1960 – 75 v Trnave. Ako gymnazista publikoval básne a kratšie prozaické útvary s náboženskou tematikou v periodikách Cirk. listy, Ev. posol spod Tatier, Slov. pohľady, Slov. denník, Stráž na Sione a Nový rod. Knižne debutoval didaktickou prózou Hôrni chlapci z Matejkovej (1942), neskôr sa venoval histórii, literárnovednej práci a prekladaniu. Zaoberal sa prenasledovaním protestantov v 17. stor., s J. Minárikom preložil a doplnil poznámkovým aparátom latinský cestopisný denník D. Krmana ml. Itinerarium (1969). Prekladal švédsku literatúru náboženského charakteru, beletriu (A. G. Joelson, S. Lagerlöfová, M. Martinsonová, S. Lindmanová) a rozhlasové hry; podieľal sa na tvorbe antológie Modern tjeckoslovakisk lyrik (1961). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Hôrni chlapci z Matejkovej (1942)

  Poézia

  • Modern tjeckoslovakisk lyrik (1961, antológie)

  Prekladateľská činnosť

  • Itinerarium (1969, spolu: J. Minárik a G. Viktory)

 

Obálka slniečka september 2013