• Životopis autora

  R. 1958 – 61 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Považskej Bystrici, 1961 – 65 ruský jazyk a výtvarnú výchovu na

  R. 1958 – 61 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Považskej Bystrici, 1961 – 65 ruský jazyk a výtvarnú výchovu na Pedagogickom inštitúte v Martine, 1979 – 82 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, 1974 – 77 na Pedadagogickej fakulte UK v Trnave postgraduálne štúdium pre výchovných poradcov a ruštinu – výtvarnú výchovu, 1973 – 76 študoval v Ústrednom ústave pre vzdelávanie učiteľov v Bratislave. R. 1964 – 73 učiteľ v Domaniži, 1973 – 79 okr. inšpektor v Považskej Bystrici, 1979 – 90 krajský školsky inšpektor v Banskej Bystrici, 1990 – 93 riaditeľ a učiteľ na základnej škole, 1993 – 94 prednosta Okr. úradu, 1994 – 95 politický pracovník, 1995 – 96 riaditeľ školskej správy  v Považskej Bystrici, 1996 – 99 generálny riaditeľ sekcie základných a stredných škôl na Ministerstve školstva Slov. republiky v Bratislave, 1999 manažér Stredného poľnohospodárskeho učilišťa v Pruskom. Autor kníhy Muzika spod zeme (1998), Povesti Trenčianskeho kraja, Stručný prehľad dejín Slovenska, Politické huncútstva – humor zo slovenskej politickej scény (všetky 1998), Panna z morského oka (2001), Barborka z Rajeckého hradu (2003), Ruža Rafaela Podmanického (2007). Napísal biografickú príručku Z palety rodákov a dejateľov stredného Považia (2004), genealogickú prácu Osem storočí rodu Sadeckých (2006), odbornú publikáciu Orientácia mládeže na robotnícke povolania (1985).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Muzika spod zeme (1998)
  • Politické huncútstva – humor zo slovenskej politickej scény (1998)
  • Povesti Trenčianskeho kraja (1998)
  • Panna z morského oka (2001)
  • Barborka z Rajeckého hradu (2003, 1.vydanie)
  • Ruža Rafaela Podmanického (2007)
  • Čičmany, Čičmany (2010, 1.vydanie)

  Pre deti a mládež

  Odborná literatúra

  Iné

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si (Gejza Sádecký – 75). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 156. JEŠKOVÁ, Ľudmila –
  ŠAH: Pripomíname si (Gejza Sádecký – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 156.

  JEŠKOVÁ, Ľudmila – SÁDECkÝ, Gejza: S Gejzom Sádeckým (aj) o písaní povestí. (Rozhovor). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 21. 6. 2017, č. 23 – 24, s. 9.

  ČELKOVÁ, Lýdia: Od predkov po súčasníkov (Gejza Sádecký: Osem storočí rodu Sádecký). In: Knižná revue, roč. XVI, 2. 8. 2006, č. 16 – 17, s. 8.

  ŠAH: Pripomíname si. Gejza Sádecký – 60. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 10, s. 158.

  ČELKOVÁ, Lýdia – SÁDECKÝ, Gejza: Dve otázky na aktuálnu tému: školské knižnice (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VIII, 18. 3. 1998, č. 6, s. 8.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013